Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kankarisveden länsirannalla n. 7 km Jämsänkosken keskustasta pohjoiseen.

Kaavan tavoitteet

Ranta-asemakaavan tavoitteena on Jyrkän tilakeskukseen liittyen muodostaa loma-asuntotontteja. Tavoitteena on tähän liittyen suunnitella viihtyisät ja alueen luonnonolosuhteet huomioon ottava loma-asuntoalue.

Käsittelyvaiheet

  • Ranta-asemakaava on tullut vireille vuoden 2011 kaavoituskatsauksessa.
  • Tekninen lautakunta käsitteli laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman 20.6.2017 § 89.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 4.9.-18.9.2017.
  • Kaavamuutosluonnos pidetään nähtävillä 12.-26.10.2018

Aineistot

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn