Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Kankarisveden länsirannalla n. 7 km Jämsänkosken keskustasta pohjoiseen.

Kaavan tavoitteet

Ranta-asemakaavan tavoitteena on Jyrkän tilakeskukseen liittyen muodostaa loma-asuntotontteja. Tavoitteena on tähän liittyen suunnitella viihtyisät ja alueen luonnonolosuhteet huomioon ottava loma-asuntoalue.

Käsittelyvaiheet

  • Ranta-asemakaava on tullut vireille vuoden 2011 kaavoituskatsauksessa.
  • Tekninen lautakunta käsitteli laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman 20.6.2017 § 89.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 4.9.-18.9.2017.
  • Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 12.-26.10.2018
  • Kaupunginhallitus päätti 4.3.2019 § 61 asettaa ranta-asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville
  • Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 22.3.-26.4.2019

Aineistot

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn