Kaavoitus ja rakentaminen

Rakennemalli työn tavoitteet

Tavoitteena on muodostaa kuntaliitosten jälkeen syntyneen, uuden Jämsän kaupungin alueelle toteuttamiskelpoinen ja toimiva, ekologisesti kestävä, alueen kilpailukykyä lisäävä, kaupungin erityispiirteet huomioiva ja kokonaistaloudellisesti edullinen rakennemalli. Rakennemallityössä muodostetaan kehittämisen raami tulevalle maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle sekä muulle kehittämiselle.

Tavoitteena on hyödyntää laadittua ”Jämsän parempi tulevaisuus” -strategiaa ja viedä siinä esitettyjä tavoitteita ja kehittämisehdotuksia maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen. Työ koskee Jämsän kaupungin aluetta, mutta sillä on heijastusvaikutuksia myös naapurikuntiin sekä laajemmin maakunnan kehittämiseen, erityisesti Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski -kehittämisvyöhykkeelle.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn