Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti ja suunnittelualueen kuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Jämsästä noin 12 km Jyväskylään päin, Jyväskylän kaupungin rajalla. Alueen poikki kulkee vt 9 ja aluetta sivuaa pohjoisessa Tampere – Jyväskylä rata. Alueen laajuus on noin 15,5 km2. Alue käsittää kokonaisuudessan Juokslahden suunnittelutarvealueen, johon sisältyy Juoksjärven, Vilusen ja Ruonanlahden rannat sekä Päijänteen rantaa, Lahdenkylä sekä rantapeltoalueet lähiympäristöineen.

Kaavan tavoitteet

 • Juokslahden kylätoimintojen tukeminen ja vahvistaminen
 • Pääpaino uusien, ympärivuotisten rakennuspaikkojen sijoittamisessa.
 • Vt -9:n liikennejärjestelyt. Tiestö ja liittymätarpeet. Eritasoliittymään varautuminen.
 • Palvelujen kehittäminen (Juokslahti Juoksuun EU–hanke). Elinkeinojen säilyttäminen.
 • Maisemallisten tekijöiden huomioiminen.

Käsittelyvaiheet

 • Kaavoitushankkeeen käynnistämisestä on päättänyt tekninen lautakunta 2005.
 • Yleisötilaisuus pidettiin 15.6.2010 Juokslahden kyäkoululla.
 • Yleisötilaisuus pidetään Juokslahden kyläkoululla ti 15.5.2012 klo 18.00.
 • Luonnos pidettiin nähtävillä 16.5.-15.6.2012.
 • Ehdotus pidettiin nähtävillä 27.4.-27.5.2015.
 • Ehdotus II pidettiin nähtävillä 22.1.-22.2.2016.
 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 25.4.2016 § 23 ja se on tulut voimaan julkisella kuulutuksella 10.6.2016.

Kaava-aineistot 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn