Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti ja taustaa

Rantaosayleiskaava laaditaan Jämsän kaupungin Kuoreveden alueen vesistöille, joiden rantaviivapituus on n. 302 km. Suunnittelualue käsittää Kuoreveden ranta-alueet jokirantoja, Hallin taajaman yleiskaava-aluetta ja eräitä puolustusvoimien vesistöjä lukuun ottamatta. Suunnittelualueen syvyys rantaviivasta vaihtelee alueittain ollen kuitenkin vähintään 200 m. Rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi, jossa erityisesti määrätään yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kaavan tavoitteet

Rantaosayleiskaava laaditaan, jotta Jämsän kaupungin Kuoreveden alueen rannat saadaan yhtenäiseen, kaikki maanomistajat huomioonottavaan, tasapuoliseen suunnitelmaan. Osayleiskaavassa suunnitellaan rantojen käyttö loma-asutuksessa, ympärivuotisessa asutuksessa, maa- ja metsätaloudessa, yleisessä virkistyksessä ja luonnonsuojelussa.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavaluonnokset olivat nähtävillä 24.5.-30.6.1999.
  • Ehdotus oli nähtävillä 17.7.-16.8.2000.
  • Korjattu ehdotus (Ehdotus II) oli nähtävillä 23.6.-21.8.2008 Jämsän kaupungintalolla sekä 23.6.- 4.7.2008 ja 28.7.- 21.8.2008 Kuoreveden yhteispalvelussa.
  • Uusi ehdotus (Ehdotus III) pidettiin nähtävillä 20.8.-18.9.2012 Jämsän kaupungintalolla sekä Kuoreveden yhteispalvelussa.
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 3.3.2014 § 18.
  • Kaava on kuulutettu 13.6.2014 tulemaan osittain voimaan lukuun ottamatta kiinteistöjä, joiden osalta jätettiin valitukset Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 13.5.2014 § 142 mukaisesti. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut ja hylännyt Kuoreveden rantaosayleiskaavasta jätetyt valitukset 29.4.2016, joten yleiskaava tulee voimaan myös valituksen alaisten kiinteistöjen osalta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi 23.3.2015 valtuuston hyväksymispäätöksen kiinteistön Kallioniemi RN:o 3:60 (kiinteistötunnus 182-448-3-60) osalta, joka päätös jää voimaan.

Aineistot

 Erillisraportit     

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn