Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti

Yleiskaava-alue on noin 225 ha suuruinen alue 2 kilometriä Jämsänkosken keskustasta pohjoiseen Riihijärventien ja Kankarisveden, Lehmisuo – Toijalan alueella. Kaava-alue rajoittuu ja osin muuttaa idässä Rasuanniemen vuonna 2001 hyväksyttyä osayleiskaavaa. Osa kaava-alueesta sijoittuu Jämsänkosken keskustaajaman osayleiskaava-alueelle vuodelta 1994. Etelässä paikallistien itäpuolella osayleiskaava rajoittuu Toijalanrannan asemakaavaan.

Kaavan tavoitteet

Alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen kokonaisyleiskaava, joka ottaa huomioon kaiken maankäytön; erilaiset maankäyttömuodot, liikenneratkaisut ja rakennetun ja luonnonympäristön suojelutason. Asumismahdollisuuksien kaavoittamisen lisäksi osayleiskaavassa selvitetään mahdollisuudet alueelle ominaisen ja sen väestörakennetta ja kehittymistä tukevan elinkeinoelämän sijoittamiseen.

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä voidaan käyttää tietyillä alueilla rakennusluvan myöntämisen perustana. Muilla alueilla yleiskaava luo valmiudet asutusalueiden laajentamiseen asemakaavalla. Näillä alueilla kaavoitusta jatketaan asemakaavoituksella.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu Jämsänkosken kaupungin vuoden 2006 kaavoituskatsauksessa.
  • Valmisteluvaiheen keskustelutilaisuuksia pidettiin 7.6.2007 ja 14.9.2007
  • Luonnos I nähtävillä 29.11.2007-4.1.2008
  • Yleisötilaisuus 29.11
  • Luonnos II nähtävillä 23.4.-8.5.2008
  • Ehdotus I nähtävillä 21.11.-22.12.2008
  • Ehdotus II nähtävillä 16.4.-15.5.2009
  • Osayleiskaavan muutos ja laajennus sai lainvoiman 18.11.2009 julkisella kuulutuksella

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn