Kaavoitus ja rakentaminen

Kaavan sijainti ja suunnittelualueen kuvaus

Osayleiskaava-alue sijaitsee Jämsänkoskelta noin 8 kilometriä pohjoiseen Koskenpääntien (maantien 604) itäpuolella, Haaviston kyläalueella. Alue sijaitsee noin 17 km etäisyydellä Jämsän keskustasta.  Lännessä alue rajautuu Koskenpääntiehen (seututie 604) ja etelässä Pitkäläntiehen. Alueen länsipuolelle jää Haaviston kylän asemakaava-alue.

Rantaosayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 388 ha. Sovijärven vesipinta-ala on noin 87 hehtaaria ja rantaviivaa noin 11,9 km. Suunnittelualueella sijaitsee omakotitaloja ja vapaa-ajan asuntoja sekä muutama maatila.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelun päätarkoituksena on saada aikaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Sovijärven ranta-alueelle, jolloin rakennusluvat rantavyöhykkeellä voidaan myöntää rantayleiskaavojen mukaisesti ilman asemakaavan laatimista. Rantaosayleiskaavan tavoitteena on suunnitella Sovijärven ranta-alueen maankäyttö ja mahdollinen lisärakentamisen sijoittuminen siten, että muodostuu hyvä ja toimiva ympäristö. Suunniteltavan ranta-osayleiskaavan tulee turvata alueen maisemalliset, kulttuuriset ja luonnonarvot sekä riittävät yhteis- ja virkistyskäyttöalueet ja mahdollistaa suunnitelmallinen kunnallistekniikan rakentaminen.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireilletulosta on ilmoitettu Jämsänkosken kaupungin vuoden 2008 kaavoituskatsauksessa.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.10. – 26.11.2008.
  • Rantaosayleiskaavaluonnos pidetään nähtävillä 11.11.–10.12.2009.
  • Rantaosayleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä 2.11.-1.12.2010.
  • Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan 10.10.2011 § 51.
  • Kaava on tullut lainvoimaiseksi 23.11.2011.

Aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn