Kaavoitus ja rakentaminen

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kuorevedellä Kuusjärven rannassa.

Linkki sijaintikartalle

Kaavan tavoitteet

Metsähallitus on tehnyt hakemuksen kaavan muuttamiseksi. Kaavamuutoksen tavoitteena on laajentaa yleiskaavan loma-asuntojen aluetta. Rakennuspaikkojen määrää ei muuteta.

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta päätti 23.11.2017 § 155 laittaa yleiskaavamuutoksen vireille.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 7.-22.12.2017.
  • Tekninen lautakunta hyväksyi 25.1.2018 § 14 kaavaluonnoksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.
  • Luonnos pidettiin nähtävillä 9.-26.2.2018.
  • Ehdotus pidettiin nähtävillä 22.5.-29.6.2018
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan muutoksen 24.9.2018 § 38
  • Kaava on tullut voimaan 9.11.2018 julkisella kuulutuksella.

Kaava-aineistot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn