Kaavoitus ja rakentaminen

Teemme korkeusasemamittauksia ja maastomalleja suunnittelutehtäviä varten. Asiakkaina ovat kaupungin suunnittelu- ja rakennuttamistoimi sekä yksityiset asiakkaat. Maastomalleja tuotetaan takymetri- ja GPS-mittauksella. Maastomallimittauksella saadaan maastosta kolmiulotteinen malli, mihin on koodattu tiedot mm. maanpinnan muodoista ja rakennuksista ym. tarvittavista kohteista. Kolmiulotteista mallia voidaan tarkastella useimmilla suunnitteluohjelmilla.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn