Kaavoitus ja rakentaminen

Himoksen Master Plan

Himokseen on laadittu Master Plan vuonna 2008 ja sitä on päivitetty vuosina 2012 ja 2019. Master Planin tarkoituksena on huomioida kaikki aluetta koskevat tavoitteet ja muodostaa yhteinen visio, jotta koko Himosta voidaan kehittää hallitusti ja suunnitelmallisesti.

Himos Master Plan 2035 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.5.2019 § 23.

Master Plan 2035 (pdf)

Lisätietoja https://himosmasterplan.fi/ 

Rakennemalli

Sydanmalli

Jämsän rakennemalli on yhteinen tahdonilmaus oman alueen tulevan yhdyskuntarakenteen sisällöstä vuoteen 2025. Siinä luodaan myös tulevien maakuntakaavojen sisältöä ja se toteuttaa kuntakohtaisia, alueellisia strategisia suunnitelmia. Rakennemallityö on prosessi, jossa etsitään ja vertaillaan vaihtoehtoja seudun tulevaisuudelle. Se kytkeytyy yleensä tiivisti mm. seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja muihin kehityshankkeisiin. Rakennemalli ei ole kuitenkaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava, vaikka siihen voidaan sisällyttää runsastakin vuorovaikutusta.

Jämsän rakennemallin tehtävänä on muodostaa kuntaliitosten jälkeen syntyneen, uuden Jämsän kaupungin alueelle toteuttamiskelpoinen ja toimiva, ekologisesti kestävä, alueen kilpailukykyä lisäävä, kaupungin erityispiirteet huomioiva ja kokonaistaloudellisesti edullinen rakennemalli. Rakennemalli toteuttaa ja "vie kartalle" Jämsän parempi tulevaisuus- strategiassa muodostettuja visioita ja tavoitteita. Mallilla luodaan kehittämisen raamit tulevalle maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle.

Maapoliittinen periaateohjelma

Kaupunginvaltuusto on 11.6.2018 § 24 hyväksynyt Jämsän kaupungin maapoliittisen periaateohjelman vuosille 2018–2026. 

Maapoliittinen periaateohjelma (pdf)

Jämsän taideohjelma

Viime vuosina taide ja rakentaminen ovat yhdistyneet useiden asuinalueiden rakentamisessa. Myös Jämsän kaupunki uudistaa keskustan ja muiden keskeisten alueiden ilmettä valitsemalla yhdeksi imagon kohentamisen keinoksi taiteen. Taiteen avulla tuodaan esille paikallista identiteettiä ja nostetaan ympäristöä kohtaan tunnettua arvostusta. Näistä syistä Jämsän kaupunki päätti käynnistää alueen taideohjelman, jonka laadinnan tavoitteena oli tuoda taide osaksi kaupunkirakentamista, etsiä mahdollisia taiteen paikkoja sekä määritellä käytäntöjä taiteen toteuttamiseksi.

Tekninen lautakunta hyväksyi taideohjelman 25.10.2018 § 114.

Jämsän taideohjelma (pdf) 

Lisätietoja:

Rainer Nyholm
maankäyttöinsinööri
puh. 040 838 0122

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn