Tontit

Sähköinen lupahakemus

Rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Samalla hakemuksella ei voida hakea lupaa useammalle toimenpiteelle. Jokainen rakennushanke/toimenpide tulee hakea omalla hakemuksellaan. Palvelun kautta voi jättää myös neuvontapyyntöjä tulevista projekteista. Klikkaamalla alla olevaa Lupapiste-kuvaa pääset täyttämään hakemuksen.

Lupapiste logo rgb s

Ilmoitusmenettelyä varten tarvitaan yleensä seuraavat asiakirjat, jotka liitetään Lupapisteen suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle

Omistusasiakirja
Selvitys siitä, että hakija tai hakijat hallitsevat tonttia tai rakennuspaikkaa. Selvitys voi olla esim. todistus viimeksi myönnetystä lainhuudosta (ei 3 kuukautta vanhempi) tai oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta, lahjakirjasta, vuokrasopimuksesta, hallintasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

Piirustukset
Piirustukset on laadittava Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaan. Mikäli piirustukset toimitetaan paperisena, on ne taitettava A4 kokoon siten, että piirustuksen nimiö jää näkyviin. Asemapiirroksien mallit nähtävissä alla olevista linkeistä.

Muut liitteet
Muita liitettäviä asiakirjoja voivat olla esim. naapurin kuuleminen tai suostumus (tontin aitaaminen), taloyhtiön hallituksen pöytäkirjaote lupa-asiasta jne. Liitteiden tarve harkitaan tapauskohtaisesti. Lisätietoja tarvittavista liitteistä saa rakennusvalvontatoimistosta.

Lisätietoja asemapiirroksen tekemiseen

Katso haja-asutusalueen asemapiirroksen malli (pdf)
Katso kaava-alueen asemapiirroksen malli (pdf) 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn