Tontit

Lupahakemuslomake (pdf)
rakennus-, toimenpide-, purkamis-, maisematyölupa, ilmoitus, purkamisilmoitus

Lupahakemuslomake (word)
poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisu

Siirry sähköiseen lupapalveluun

 


Muut lomakkeet

Aloituskokouspöytäkirja, Tarkastusasiakirja osat A ja B (word)

Asuinhuoneistot (RH2) (word)

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9) (word)

Ilmoitus rakennuksen valmistumisesta (pdf)
koskee vain ilmoitusmenettelyä

Hakemus/ilmoitus (pdf)
vastaava työnjohtaja, kvv-työnjohtaja, iv-työnjohtaja, muu erityisalan työnjohtaja

Hormikatselmuspöytäkirja (pdf)
vastaava työnjohtaja täyttää

Jatkoaikahakemus (pdf)
rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus (word)
uusi jätevesijärjestelmä, vanhan järjestelmän uusiminen

Maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus (pdf)

Maalämpöjärjestelmän tarkastusasiakirja (pdf)
vastaava kvv-työnjohtaja täyttää

Naapurien kuuleminen (pdf)
poikkeaminen, rakennuslupa, suunnittelutarveratkaisu

Naapurin suostumus (rtf)
rakennuslupa, toimenpidelupa, ilmoitus

Naapurin suostumus (pdf)
mikäli maalämpöjärjestelmä sijoittuu alle suositeltavia minimietäisyyksiä

Naapurin suostumus jätevesien johtamisesta yhteiseen ojaan (pdf)
uusi jätevesijärjestelmä tai vanhan järjestelmän uusiminen

Ohje (RH1) (word)

Rakennushankeilmoitus (RH1) (word)

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (pdf)

Tarkastuslista / jätevesijärjestelmän rakentaminen (pdf)
uusi jätevesijärjestelmä tai vanhan järjestelmän uusiminen

Työmaapöytäkirja (pdf)
vastaavan työnjohtajan valvonnasta

Ulkovärityssuunnitelma (pdf)

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn