Tontit

Artikkelin hakemisto

Aloituskokous

Aloituskokouksesta on määrätty MRL 121 §:ssä ja MRA 74 §:ssä. Mikäli rakennusluvassa on määrätty aloituskokous pidettäväksi, rakennushanke aloitetaan aloituskokouksella. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja pyytää mukaan ainakin urakoitsijan, pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja rakennusvalvontatoimiston edustuksen. 

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan:

  • rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet
  • suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet
  • rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt
  • työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt
  • muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn