Tontit

Artikkelin hakemisto

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 §:n mukaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava rakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tälläisen rakennuksen korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tarkoittaa kiinteistökohtaista asiakirjakokonaisuutta, johon on koottu kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Sisällöstä ja esitystavasta on tarkemmat ohjeet ja määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A4, joka on luettavissa myös Ympäristöministeriön www-sivuilta.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv) käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 §:n mukaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava, rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen korjaus- ja muutosyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa. Käyttö- ja huolto-ohjeen sisällöstä on määrätty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A4.

Vesi- ja viemärilaitteistoa on käytettävä ja huollettava siten, että edellä mainittujen määräysten vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Käytöstä ja kunnossapidosta on oltava riittävät ohjeet käyttäjiä ja hoitohenkilökuntaa varten.

Ohjeet laaditaan mahdollisimman selkeiksi. Laitteiston käyttäjille tai asukkaille tarkoitetut käyttöohjeet sijoitetaan käyttäjän saataville ja tarvittaessa kaikkiin asianomaisiin tiloihin tai tilaryhmiin. Käyttöohjeissa esitetään laitteiden toimintaperiaate ja sijoitus sekä kuinka tulee toimia vian ilmetessä.

Laitteiston huoltoa palvelevat ohjeet, piirustukset ja työselitys, sekä tarvittavat tiedot laitteiden huoltoa ja korjausta suorittavista liikkeistä sijoitetaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan huoltohenkilökunnan käyttöä varten. Huolto-ohjeissa esitetään laitteiden huoltotoimenpiteet ja huoltoaikataulut sekä ohjeet menettelystä vian tai toimintahäiriön tapahtuessa.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn