Tontit

Artikkelin hakemisto

Loppukatselmus

Pyydetään rakennusvalvontatoimistosta ennen kuin rakennus tai sen osa saadaan ottaa käyttöön. Katselmus voidaan suorittaa useassa vaiheessa. Loppukatselmuksessa on esitettävä hyväksytyt piirustukset tai mittauspalvelun leimalla varustettu piirustussarja, vesi- ja viemärilaitteiden lopputarkastustodistus, ilmanvaihtolaitteiden säätö- ja sähköasennusten tarkastuspöytäkirjat, sekä mahdollinen öljylämmityslaitoksen katsastustodistus.

Loppukatselmuksen yhteydessä pientalorakentajien on luovutettava rakennusvalvontaviranomaiselle valmiiksi täytetystä rakennustyön valvonta-asiakirjasta (esim. pientalotyömaalla aloituskokouspöytäkirjan liitesivut) kopiot niistä sivuista, joihin on koottu vastuuhenkilöiden sekä viranomaisten suorittamien tarkastusten kuittaukset.

Loppukatselmuksessa on esitettävä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on rakennuslupapäätöksessä määrätty laadittavaksi.

Katso myös kohdasta Ohjeet Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen ja Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv) käyttö- ja huolto-ohjeen laatiminen.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn