Tontit

Artikkelin hakemisto

Poikkeamislupa

Erityisestä syystä voidaan myöntää poikkeus maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai muista sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista. Poikkeamisluvan myöntää kaupunkisuunnittelupäällikkö viranhaltijapäätöksellä.

Poikkeamislupahakemus jätetään kaupungin yhdyskuntatoimen kaavoitukseen tai sähköisesti Lupapisteeseen (lupapiste.fi). Katso myös kohta Poikkeuslupa. Hakemuslomakkeita täyttöohjeineen sekä kirjallisia ohjeita tarvittavista liitteistä saa rakennusvalvonnasta.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn