Liikenne

SuunnitelmaKatusuunnitelmat laaditaan asemakaavan mukaisille katualueille. Suunnittelu toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kiinteistönomistajilla on mahdollisuus saada tietoa suunnitelmista ja vaikuttaa suunnitelmiin esim. suunnittelun aikana pidettävässä yleisötilaisuudessa. Katusuunnitelmaehdotusten valmistuttua suunnitelmat asetetaan virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi, jolloin kiinteistönomistajilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (www.finlex.fi)

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat:

Siltakadun kevyen liikenteen ramppi katusuunnitelma, nähtävillä 23.11.-10.12.2018

Nähtävillä olleet katusuunnitelmat:

Länsi-Himoksentie, Himosraitti ja Länsikeskuksentien katusuunnitelmat, nähtävillä 5.-16.11.2018

Katusuunnitelmat sisältävät tietoa muun muassa:

  • katualueen liikennejärjestelyistä
  • kadun korkeusasemasta
  • pintamateriaaleista
  • kuivatusjärjestelyistä

Lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittaessa istutukset sekä mahdolliset rakenteet ja laitteet kuten kalusteet ja valaisinpylväät.

Suunnitelmien pohjaksi tehdään maaperän pohjatutkimuksia, maastomittauksia ja rakenteiden kartoituksia. Tarvittaessa selvitetään suunnittelualueen pohjavesiolosuhteita.

Muita suunnitelmia

  • liikennemerkki- ja liikenteenohjaussuunnitelmat
  • vesihuoltosuunnitelmat
  • puisto- ja torisuunnitelmat

Yhteystiedot

Kaupungininsinööri Katja Rissanen, puh. 040 846 9816
Toimistoinsinööri Jyrki Lahtinen, puh. 0400 860 010
Tekninen sihteeri Kristiina Heinonen, puh. 040 487 7050

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn