Liikenne

Yksityistien kunnossapidon avustushakemus

Yksityistieavustuksia voivat hakea kaikki Jämsän kaupungin alueella sijaitsevat tiekunnat.

”Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019.
Lain 84 § mukaisesti kunnan avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään".

Vuoden 2021 yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika päättyy 1.4.2022.

Hakemuslomakkeen voi noutaa myös osoitteesta Teollisuuskatu 10 tai Jämsän kaupungin neuvonnasta Keskuskatu 17, 42100 Jämsä arkisin klo 9-15 välisenä aikana.

Lisätietoja: Taloussihteeri Raija Lautala, puh. 040 779 1606


Tiekunnan / tieasiainhoitajan tiedot
Yksityistietä koskevat tilastotiedot kunnossapitovuodelta 2021
Vuotuiset kunnossapitomenot
Yksityistien perusparantamismenot
Tulorahoitus tien kunnossapitoon
Tulorahoitus tien perusparantamiseen

Yksityistien kunnossapitokustannukset kunnossapitovuodelta 2021 oikeaksi todistaen

Hakemuksen liitteet

Yksityiskohtainen selvitys yksityistien kunnossapitokustannuksista vuodelta 2021

Rahasuoritukset kirjanpidon ja kuittien mukaan

Talviauraus
Höyläys tai lanaus
Liukkauden torjunta / hiekoitus
Sorastus
Tienvarsien niitto / raivaus
Ojankaivu
Rumputyöt
Auraviitoitus
Hallintokulut (ei avustuksia)
Muut tienpidosta aiheutuneet kustannukset (omat työt ja talkootyöt)

Työn laatu ja työntekijä (konetyötä, miestyötä yms.)