Paununkoulu

Sivistystoimen johto- ja hallintohenkilöstö

Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, puh. 0400 542 062
- toimialajohtaja, elämänlaatupalvelujen tulosaluejohtaja
- kaupungin johtoryhmän jäsen
- sivistystoimialan tulosaluejohtajien esimies

Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, puh. 040 507 9571
- varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja
- varhaiskasvatuksen aluepäälliköiden, erityisopettajien, konsultoitavan varhaiskasvatuksen opettajan ja perhetyöntyöntekijöiden esimies

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus ja asiakaspäätökset
Eteläinen alue
Ohjaus: Varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija Anne-Mari Jokinen, puh. 040 578 2113
Päätökset: Aluepäällikkö Leena Puoliväli-Kananen, puh. 040 578 2114
Läntinen alue
Ohjaus: Varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija Katja Erkkilä, puh. 040 712 2650
Päätökset: Aluepäällikkö Elina Hurme, puh. 0400 867 345
Pohjoinen alue
Ohjaus: Varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija Pauliina Pennanen, puh. 050 373 5294
Päätökset: Aluepäällikkö Raisa Ahtola-Järvinen, puh. 040 841 7586

Johtava rehtori Juha Damskägg, puh. 040 836 1604
- perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tulosalueiden johtaja
- oppivelvollisuusuudistuksen asiat
- perusopetuksen rehtoreiden esimies

Perusopetuksen yhteisiä vastuualueita:
Perusopetuksen rehtori Jaana Kummala, puh. 040 755 0178
- perusopetuksen opetussuunnitelma
- opetussuunnitelmatyöryhmän puheenjohtaja
Perusopetuksen apulaisrehtori Soile Kukkonen, puh. 040 527 6420
- oppilashuollon esimies
- asiantuntijalausuntoon perustuvat oppilaiden lähikoulupäätökset
- erityisen tuen päätökset, pidennetyn oppivelvollisuuden päätökset
- oppivelvollisuuden aloittaminen vuotta säädettyä aiemmin /myöhemmin
- yli vuoden mittaiset erityisten opetusjärjestelyjen päätökset
- oppimisen tuen tiimin puheenjohtaja
Perusopetuksen apulaisrehtori Markku Juhola, puh. 040 707 3980
- perusopetuksen ja sivistystoimialan ict-asiat
- digitiimin puheenjohtaja
- koulukuljetusten reklamaatiot
Perusopetuksen rehtori Antti Manninen, puh. 0400 420 267
- asiantuntijalausuntoon perustuvat koulukuljetuspäätökset
Perusopetuksen apulaisrehtori Sisko Ahonen, puh. 040 834 6789
- perusopetuksen koulunkäynninohjaajien rekrytointi
- oppimisen tuen tiimin jäsen
Perusopetuksen rehtori Minna Kinnunen, puh. 040 524 7298
- iltapäivätoiminta
- iltapäivätoiminnan päätökset
- koulutusmatkailu

Kirjastopalvelupäällikkö  Merja Mäkinen, puh. 040 832 1123

Kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen, puh. 040 751 4731
- musiikkiopisto ja työväenopisto,
- avoin korkeakouluopetus
- Vinnin kehittämishanke
- sivistystoimialan kehittämishankkeet, hyvinvointityö

Vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, puh. 040 571 6556

Kulttuurisihteeri-ohjaaja Päivi Himanen, puh. 0400 951 828

Hallintosihteeri Riitta Uosukainen, puh. 040 765 0364
- sivistyslautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävät sekä päätöksistä tiedottaminen
- yhteyshenkilötehtävät esim. asianhallintaohjelma
- vakuutusasiat: päivähoidossa olevien lasten tapaturmat, koulutapaturmat

Taloussihteeri Anita Lahtinen, puh. 040 847 1070
- talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu ja laadinta
- valtionosuuslaskelmat ja tilastointi
- kuntalaskutus
- koulutilat / yksittäisiä varauksia koskevat vuokravapauspäätökset
- sivistystoimen alaisten hankkeiden yhteyshenkilö
- uimahallin käyttösopimukset

Toimistosihteeri Riitta Järvinen, puh. 040 187 7099
- koulukuljetusjärjestelyt, matkan pituuteen perustuvat koulukuljetuspäätökset
- oppilasrekisterin ylläpito sekä oppilasennusteet ja -tilastot
- kasvatus- ja opetuspalvelujen yksilöä koskevien hallintopäätösten valmistelu- ja toimeenpanotehtävät
- varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset ja laskutus

Toimistosihteeri Pirjo Lahtinen, puh. 040 187 2789
- varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset ja laskutus

Logistikko Joona Nurmi, puh. 0400 506 811
- koulukuljetusten suunnittelu ja reitistö
- reklamaatiot

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn