Vitikkalankoulu

Jämsän kaupungissa toteutetaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä oppilaan omassa lähikoulussa yleisopetuksen yhteydessä, että luokkamuotoisena erityisopetuksena pienluokissa. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Koulun antama tuki riippuu vaikeuksien laadusta ja laajuudesta. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Oppimisen ja tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen tarpeisiin vastataan yleisen tuen tukimuotojen lisäksi laaja-alaisen, inklusiivisen ja luokkamuotoisen erityisopetuksen keinoin.

Jämsän kaupungin perusopetuksen pienluokkia ovat:

  1. Alueiden omat Joustavan tuen luokat (H)
  2. Kehityksessä viivästyneiden ja/tai kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttavan opetuksen pienluokat (E1)
  3. Kehityksessä viivästyneiden ja/tai vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttavan opetuksen pienluokat (E2)
  4. Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttavat pienluokat (G)
  5. Nuorisokoti Metsäkonttorin yhteydessä toimiva pienluokka yläkouluikäisille

Lue lisää erityisopetuksesta tästä

Perusopetuksen apulaisrehtori Soile Kukkonen, puh. 040 527 6420
- Jämsän kaupungin perusopetuksen erityisopetus mm. erityisen tuen päätökset, pidennetyn oppivelvollisuuden päätökset.
Erityisopetuksen koordinaattori Noora Konstari puh. 040 352 4266
  

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn