Vitikkalankoulu

Jämsän kaupungissa toteutetaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä oppilaan omassa lähikoulussa yleisopetuksen yhteydessä, että luokkamuotoisena erityisopetuksena pienluokissa. Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Koulun antama tuki riippuu vaikeuksien laadusta ja laajuudesta. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Oppimisen ja tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuen tarpeisiin vastataan yleisen tuen tukimuotojen lisäksi laaja-alaisen, inklusiivisen ja luokkamuotoisen erityisopetuksen keinoin.

Jämsän kaupungin perusopetuksen pienluokkia ovat:

  1. Starttiluokka, oppimisvalmiuksia kehittävä pienluokka
  2. Laaja-alaisia ja/tai kehityksen viivästymisestä johtuvia oppimisvaikeuksia kuntouttavan opetuksen pienluokat
  3. Kehityksessä viivästyneiden ja/tai kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttavan opetuksen pienluokat
  4. Kehityksessä viivästyneiden ja/tai vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttavan opetuksen pienluokat
  5. Koulunkäyntitaitoja tukeva ja kuntouttava pienluokka alakouluikäisille
  6. Sosiaalisia - ja elämänhallintataitoja tukeva pienluokka yläkouluikäisille
  7. Nuorisokodin yhteydessä toimiva pienluokka yläkouluikäisille

Lue lisää erityisopetuksesta tästä

Erityisopetuksen koordinaatio

Noora Konstari, puh. 0400 433 983
Korven koulu, Korventie 14, 42300 Jämsänkoski
  
Matti Lehtonen, puh. 040 736 6095  
Vitikkalan koulu, Joonaantie 1 A, 42100 Jämsä

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn