Vitikkalankoulu

Koululaisten iltapäivätoiminta lv. 2021-2022

Koululaisten iltapäivätoiminnan hakuaika on 10.-16.2.2021. Iltapäivätoiminta kohdentuu 1. ja 2. vuosiluokkien sekä erityisen tuen oppilaille ja sitä järjestetään olemassa olevien resurssien puitteissa. Jämsän kaupungin sivistyslautakunta päättää myöhemmin iltapäivätoimintaryhmien vähimmäiskoosta ja järjestämispaikoista.

Iltapäivätoimintapaikkaa on mahdollista hakea sähköisesti kouluun ilmoittautumisen yhteydessä ajalla 10.-16.2.2021 tai paperisella hakulomakkeella ajalla 10.-28.2.2021. Lomakkeen voi tulostaa Jämsän kaupungin internet-sivuilta. Lisäksi niitä saa iltapäivätoimintaa järjestäviltä kouluilta ja kaupungin neuvonnasta, os. Keskuskatu 17, 42100 Jämsä.

Ensi syksynä 2. luokan aloittavien oppilaiden iltapäivätoimintapaikkoja voi hakea Wilman kautta 10.-16.2.2021 ja paperisella lomakkeella 10.-28.2.2021.
Paperiset hakulomakkeet palautetaan 28.2. mennessä osoitteella Jämsän kaupunki, Iltapäivätoiminta, Minna Kinnunen, Opinkuja 2, 35600 Halli.

Ensi syksynä 2.luokan aloittavien oppilaiden huoltajia tiedotetaan iltapäivätoimintaan hakemisesta.

Päätös iltapäivätoimintapaikasta lähetetään oppilaan kotiosoitteeseen.

Lisätietoja iltapäivätoiminnasta ja siihen ilmoittautumisesta antaa Jämsän kaupungin iltapäivätoiminnan koordinaattori Minna Kinnunen, puh. 040 524 7298.


Koululaisten iltapäivätoimintaa lv. 2020-2021

Kaupungin järjestämä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu vl. 1–2 oppilaille sekä vl. 3–9 erityisopetukseen siirretyille oppilaille. Iltapäivätoiminta noudattaa koulun lukukausirytmiä. Iltapäivätoimintaa järjestetään klo 12-16 välillä.

Lisätietoja iltapäivätoiminnasta ja siihen ilmoittautumisesta antaa Jämsän kaupungin iltapäivätoiminnan koordinaattori Minna Kinnunen, puh. 040 524 7298

Toimintamaksut lv. 2020-2021

Kuukausimaksu 125 €

Iltapäivätoiminnan maksun muodostuminen
Jos iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään puolet maksusta. Samoin jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Irtisanomisperiaatteet
Iltapäivätoimintaan varattu paikka on irtisanottava kirjallisesti irtisanomiskuukautta edeltävän kuukauden ensimmäiseen päivään mennessä, mieluimmin sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Iltapäivätoimintamaksun alennus
Iltapäivätoiminnan maksuihin voidaan antaa alennus erityisistä syistä, jotka liittyvät muu­tok­siin huoltajan elatusvelvollisuudessa, toi­meen­tu­lo­ edel­ly­tyk­sis­sä tai jos alentamiseen liittyy huollollisia näkökohtia. Alennus on suu­ruu­del­taan enintään puolet ja se edellyttää asiantuntijalausuntoa lä­hin­nä so­si­aa­li- ja terveystoimialalta.

Maksuvapautus iltapäivätoimintamaksusta

Maksuvapautta koskevat kriteerit 1.8.2020 alkaen:

Perheen koko                                        Tuloraja / € (bruttoansio)
2 henkilöä                                              2136
3 henkilöä                                              2756
4 henkilöä                                              3129
5 henkilöä                                              3502
6 henkilöä                                              3874

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus seuraavista lap­sis­ta on 144 euroa.

Maksuvapautta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa liitteenä tulee olla perheen tuloselvitys. Maksuvapautuksen myöntää sivistystoimen taloussihteeri.

Jämsän sivistyslautakunnan päätös 09.10.2019 § 109

Lisätietoja: iltapäivätoiminnan koordinaattori Minna Kinnunen 040 524 7298

Iltapäivätoimintaa järjestävät koulut 2020–2021

Kaipolan koulu
Kaipolan koulutie 3, 42220 Kaipola
Iltapäivätoiminta, puh. 040 1619 872

Jämsänkosken yhtenäiskoulu / Korven koulu
Korventie 14, 42300 Jämsänkoski
Iltapäivätoiminta, puh. 040 727 2916

Jämsänjoen yhtenäiskoulu / Vitikkalan yksikkö
Joonaantie 1 A, 42100 Jämsä
Iltapäivätoiminta, puh. 040 8672 356

Yhteisöjen järjestämä iltapäivätoiminta

Seurakunnan järjestämät iltapäiväkerhot (www.jamsanseurakunta.fi)

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn