Paununkoulu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt toisen kotimaisen kielen kokeiluluvat  Jämsän, Pieksämäen, Rovaniemen, Savonlinnan ja Ylöjärven kaupungeille.
Kokeiluun osallistuvissa peruskouluissa voidaan opiskella ruotsin tilalla jotakin toista vierasta kieltä. Kaikkiaan kokeilulupaa haki hakuajan päättymiseen mennessä kuusi kuntaa, joista yksi peruutti hakemuksensa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan kokeiluluvat myönnettiin koulukohtaisesti. Luvassa määritellään myös koulukohtainen oppilasmäärä, jolle voidaan enintään tarjota mahdollisuutta osallistua kokeiluun.
Valtakunnan tasolla  kielikokeiluun voi osallistua yhteensä 452 syksyllä 2018 kuudennen vuosiluokkansa aloittavaa oppilasta. Kokeiluun osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista. Jämsässä kokeiluun osallistuu Mäntykallion koulu ja opetusta tarjotaan enintään 64 oppilaalle. Ministeriön päätös vastaa kaupungin hakemusta.

Opetushallitus myöntää kokeiluun valitulle opetuksen järjestäjille valtionavustuksen, jolla korvataan valtaosa (95 prosenttia) kokeilun aiheuttamista kustannuksista.  Opetushallitus on 19.3.2018 myöntänyt Jämsän kaupungille valtionavustusta Jämsän kaupungille 70 300 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat päätöksen mukaisesti yhteensä 74 000 €. Jämsän kaupungin esittämä kustannusarvio oli  noin 91 000 €.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan kokeilu on osa hallituksen Uusi peruskoulu –kärkihanketta. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa kielivalintoihin liittyvistä tekijöistä ja selvittää valinnaisuuden lisääntymisen vaikutusta kielitaidon laajentumiseen sekä osaamisen vahvistumiseen. Kokeilussa on tarkoitus seurata vaikutuksia oppimistuloksiin, kielivalintoihin ja tarjontaan sekä vaikutusta oppilaiden perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Jämsän sivistyslautakunnan 21.2.2018 päätöksen mukaisesti kokeiluun osallistuva oppilas voi korvaavana kielenä valita kaupungin kieliohjelman mukaisesti ranskan, saksan tai venäjän kielen. Ryhmä muodostetaan, jos oppilaita on vähintään viisitoista (15). Ryhmäkokoraja noudattaa  vapaaehtoisen, Jämsän kaupungissa neljännellä vuosiluokalla alkavan,  A2-kielen ryhmäkokominimiä.  Mikäli kokeiluun hakeutuu oppilas muusta kuin Mäntykallion koulusta, sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti oppilaaseen sovelletaan toissijaisen koulupaikan reunaehtoja. Tämä tarkoittaa, että oppilaan huoltaja vastaa kuljetuksista tai niiden kustannuksista.  Toisen kotimaisen eli ruotsin kielen opetus ja opiskelu taataan kokeilulainsäädännön mukaisesti Mäntykallion koulun oppilaille omassa lähikoulussaan.

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti kokeiluun osallistuville oppilaille turvataan opintojen jatkuminen kaupungin ylläpitämässä lukiokoulutuksessa vaikka kokeilulaki ulottuu vain perusopetuksen ajalle.

Tällä hetkellä kaupunki odottaa kokeilun toteuttamista varten lisäinformaatiota Opetushallitukselta siitä, mitä asioita oppilaille ja oppilaiden huoltajille on annettava kokeiluun osallistumista varten. Lisäksi ryhdytään toimiin  B1-kielten  eli ranskan, saksan ja venäjän opetussuunnitelmien  valmistelemiseksi, toteaa opetusjohtaja Sami Lahti.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Sami Lahti
p. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn