Paununkoulu

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 28.3.2018 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle sivistystoimialan lisätalousarviota ja toimialan sisäistä määrärahasiirtoa. Kaupungin taloudellisesta tilanteesta johtuen toimialojen tulee esittää erilaisia sääs­tö­toi­men­pi­teitä.

Sivistystoimialan lisätalousarvioesitys pitää sisällään menojen leikkauksia, lisätulojen hankintaa, mutta myös lisämenoja. Lautakunta esittää koko toimialan kattavia henkilöstön  koulutusmäärärahojen leikkausta, yhteensä 10 000 € perustuen alkuvuoden määrärahan käyttöön. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että koko or­ga­ni­saa­tios­sa toteutetaan koulutusmäärärahojen 10 % leikkaus kategorisesti, ellei sitä ole jo tehty / olla te­ke­mäs­sä lisätalousarvioesityksissä. Näin toimien py­rit­täi­siin kohtuulliseen yhdenvertaisuuteen henkilöstöjen koulutusten kes­ken.

Varhaiskasvatuksessa ennakoidaan kotihoidon tukeen varattuja määrärahoja jäävän käyttämättä 100 000 – 150 000 euroa. Toisaalta myös asiakasmaksuja kertyy noin 90 000 euroa arvioitua vähemmän. Säästyvistä määrärahoista esitetään siirrettäväksi lukiokoulutukseen  nettovaikutuksiltaan 25 000 euroa. Lukion opiskelijamäärä on ennakoitua suurempi ja tällä hetkellä arvioidaan, että  syksyllä 2018 aloittava ensimmäinen vuosikurssi  alkaa  nelisarjaisena.

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen ostopalvelusopimusten irtisanomisten johdosta (1.8.2018 alkaen) varhaiskasvatukseen esitetään 170 000 euron määrärahaleikkausta.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen avustuksiin päätettiin esittää 10 % leikkausta, vaikutukseltaan yhteensä 9 800 euroa. Avustusmäärärahojen tasoa joudutaan mahdollisesti arvioimaan uudelleen vuoden 2019 talousarviota laadittaessa. Lisätuloja arvioidaan kertyvän nuorisotoimeen ja kirjastoon runsaat 15 000 euroa.

Lautakunnalle saatettiin tiedoksi, että kaupunginhallitus käsitteli 25.3.2018 Jämsänjokilaakson Jäähalliyhtiön ja Jämsänkosken te­ko­jää­ra­ta­yh­tiön sopimusten irtisanomista. Kaupunginhallituksen päätökseen sisältyy valmistelussa oleva  10 %:n leikkaus avustuksiin. Vuositasolla tämä tarkoittaa yhteensä 15 000 euroa.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sopimukset on irtisanottu  ja mahdolliset uudet sopimukset siirtyvät si­vis­tys­lau­ta­kun­nan päätettäväksi.

Taloussuunnitteluvuosille vaikutuksiltaan ulottuvat palveluverkkoselvitykset tulevat lautakuntakäsittelyyn myöhemmin keväällä. Lautakunnalle saatettiin tiedoksi, että yleinen keskustelutilaisuus kaupungin talouden tilasta ja säästötoimenpiteistä järjestetään 19.4.2018

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn