Paununkoulu

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.4.2018 seuraavan lukuvuoden iltapäivätoiminnan laajuudesta. Lautakunta päätti iltapäivätoimintaryhmän vähimmäiskooksi edelleen 15 lasta.

Iltapäivätoimintaan oli hakijoita 161 ja määrän perustella on tässä vaiheessa muodostumassa iltapäiväryhmä Kaipolan koululle (1 ryhmä), Korven koululle (3 ryhmää) ja Vitikkalan koululle (3 ryhmää ja 1 erityisryhmä).

Iltapäivätoimintaa tarjotaan vuosiluokkien 1-2 oppilaille ja Vitikkalan koululla myös vuosiluokkien 3-9 erityisoppilaille klo 12.00 - 16.00 välisenä aikana. Toiminta on maksullista ja hinnasto perustuu sivistyslautakunnan päätöksiin (20.12.2017 § 147 ja 31.1.2018 § 8).  Esimerkiksi, jos palvelua käytetään yli 10 päivää kuukaudessa, niin kuukausimaksu on 120 euroa. Jos taas käyttöpäiviä on alle 10 kuukaudessa, niin maksu on 60 euroa.

Iltapäivätoiminta on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toiminnan sisällölle on ominaista sen monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus.

Lukuvuoden päättyessä arvioidaan päättynyttä kautta. Asiakasperheillä on mahdollisuus arvioida toimintaa kirjallisesti. Sivistystoimi osallistuu palvelun tuottajana myös ulkopuoliseen arviointiin toiminnan osalta. Näin halutaan varmistaa tavoitteiden toteutuminen. Arvioinnin keskeiset osat julkaistaan. Lukuvuoden 2018 - 2019 aikana ei järjestetä aamutoimintaa.

Lisätietoja: 
iltapäivätoiminnan koordinaattori Sini Käkönen
p. 040 352 8275

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn