Paununkoulu

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.4.2018 muuttaa Jämsän lukion oppitunnin pituuden nykyisestä 45 minuutista 75 minuuttiin lukuvuoden 2018 – 2019 alusta.

Oppitunnin pituuden muuttamisessa 75 minuuttiin on joitakin etuja, 45 minuuttia koetaan usein liian lyhyeksi ajaksi ja 90 minuuttia liian ras­kaak­si. Myös koulupäivän rytmitys muuttuu järkevämmäksi, op­pi­tun­nin aloituksia on päivän aikana vähemmän ja ruokalan ruuhkia voi­daan helpottaa pidentämällä ruokailuun käytettävää aikaa, toteaa rehtori Juha Damskägg muutoksen perusteista.

Lukion viikoittaiseen työmäärään tai opettajien palkkausperusteisiin oppitunnin pituuden muutoksella ei ole vaikutusta. Perusopetuksen ja lukion yhteisten opettajien käyttöön muutoksella ei myöskään ole vaikutusta. Muutosta käsiteltiin lukion ryhmänohjaustuokiossa ja opettajien kokouksessa. Lukion opiskelijakunta antoi asiasta lausunnon, jossa muutokseen suhtauduttiin periaatteessa myönteisesti.

Hy­vin monissa Suomen lukioissa on siirrytty 75 minuutin pituisiin op­pi­tun­tei­hin. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiot siirtyvät 75 mi­nuu­tin oppitunteihin lukuvuoden 2018 - 2019 alusta lähtien, toteaa rehtori Damskägg.

Lisätietoja:
lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg
p. 040 836 1604

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn