Paununkoulu

Opetushallitus asetti haettavaksi 16.2.2018 –5.3.2018 hallitusohjelman Kärkihanke 1:n Uusi peruskoulu -ohjelmaan liittyvät valtionavustukset toisen kotimaisen kielen kokeilua varten. Kokeilun tavoitteena on mahdollistaa kokeilut kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua. Toisen kotimaisen kielen oppimäärän sijasta kokeiluun osallistuva oppilas opiskelee vieraan kielen oppimäärän.

Jämsän sivistyslautakunta päätti 21.2.2018 hakea 1.8.2018 alkavaa toisen kotimaisen kielen kokeilua Mäntykallion koululle. Haku perustui kaupunginvaltuuston aiemmin, v. 2017 tekemään valtuustoaloitepäätökseen, minkä mukaan kaupunki hakeutuisi kokeiluun.

Kokeilu mahdollistaisi sen, että 6. vuosiluokan oppilaat voisivat valita ruotsin kielen tilalle joko ranskan, saksan tai venäjän kielen. Kieliryhmän perustamisen rajaksi määriteltiin 15 oppilasta.  Opetushallitus myönsi Jämsän kaupungille kokeiluluvan sekä rahoituspäätöksen 19.3.2018.  Kokeilulupa myönnettiin myös Pieksämäen, Rovaniemen, Savonlinnan ja Ylöjärven kaupungeille.

Opetushallitus edellytti kokeiluun osallistuvilta opetuksen järjestäjiltä, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoisia voimassa olevan lainsäädännön mukaisista kielitaitovaatimuksista. Kokeilun tavoitteisiin, aikatauluihin sekä lainsäädäntöön liittyen järjestettiin Jämsän 5. luokkien huoltajille kielikokeiluun liittyvä vanhempainilta Jämsän Auvilassa 17.4.2018.  Lisäksi huoltajat saivat aineiston Wilman välityksellä.

Oppilailla oli mahdollisuus ilmoittautua kokeiluun mukaan 30.4.2018 mennessä. Määräaikaan mennessä kokeiluun ilmoittautui mukaan kaksi (2) oppilasta. Tämä tarkoittaa Jämsän kaupungin osalta sitä, ettei kokeilu käynnisty.

Asia saatetaan sivistyslautakunnalle tiedoksi toukokuun kokouksessa.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Sami Lahti p. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn