Paununkoulu

Tilastokeskus kerää kunnista vuosittain laskentapäivän 20.9. mukaiset tiedot perusopetuksen oppilasmääristä, erityisen tuen piirissä olevista oppilaista sekä ainevalinnoista. Esiopetuksen osalta kysytään oppilasmäärät ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta osallistujamäärät sekä tiedot edellisen lukuvuoden toteutuneista tuntimääristä. Lukiokoulutuksen osalta Tilastokeskuksen lisäksi opiskelijamäärät ilmoitetaan Opetushallitukselle.

Perusopetuksessa oli 20.9.2018 yhteensä 1 874 oppilasta. Verrattuna vuoden 2017 tilastointipäivään on tapahtunut 58 oppilaan väheneminen. Lukiokoulutuksessa oli 294 opiskelijaa, mikä on 18 opiskelijaa enemmän kuin syksyn 2017 tilastointipäivänä.

Edellisvuonna tehty ennuste seuraavaa vuotta varten perustuu perusopetuksessa ensimmäisen vuosiluokan osalta väestörekisteritietoihin ja muutoin perusopetuksessa olevien oppilaiden määrään. Ennusteiden osumatarkkuus on ollut hyvä.  Aikajanatarkastelussa  tilastointipäivänä 20.9.2013 (lv. 2013 - 2014) oppilaita oli 2 101 ennuste lv. 2019 - 2020 oli 1 853 oppilasta. 

Jämsänjokilaakson musiikkiopistossa opiskelee tänä syksynä 416 oppilasta. Vuonna 2017 syksyn tilastointipäivänä opiskelijoita oli 413. Kuluvan vuoden osalta arvioidaan tuntimääräksi 10 596. (v. 2017 toteutuma oli 10 643 h).

Työväenopiston kursseille arvioidaan tänä syksynä ilmoittautuvan 1 500 opiskelijaa. Syksyllä 2017 kursseilla oli yhteensä 1 500 opiskelijaa. Kuluvan vuoden tuntimääräksi arvioidaan 7 352 tuntia ja vuoden 2017 toteuma oli 7 532 tuntia.            

Lisätietoja:
toimistosihteeri Riitta Järvinen
p. 040 187 7099

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn