Paununkoulu

Vuoden 2019 talousarvion valmistelussa oli mukana joukko toimenpiteitä, joilla on tarkoitus saada lisätuloja toimialalle. Tavoitteena oli saada tilavuokrista sekä asiakasmaksuista ym. kokoon lisätuottoja noin 30 000 €. Lautakunnan talousarviokäsittely (sivistyslautakunta 24.10.2018 § 110) piti tulojen osalta sisällään kirjauksia taksa- korotuksista.

Lautakunnan taksapäätös vähentää tuloarviota noin  10 000 € vuoden 2019 osalta  ja vuotuisasti 22 000€.

Tilavuokrissa korotukset ovat maltillista tasoa, pääosin 1-3 euron tuntia kohti. Tällä tasolla korotettiin esimerkiksi nuorisotilojen ja koululuokkien vuokria.

Merkittävimmät taksakorotukset kohdentuvat työväenopiston ja musiikkiopiston maksuihin.

Työväenopiston kurssimaksuja korotettiin kautta linjan 5 eurolla.  Esimerkiksi 23 tunnin liikuntakurssin hinta on nyt 54 euroa ja korotuksen jälkeen 59 euroa.  Opiston tavoitteena on saada lisätuloja 8 500 euroa.

Musiikkiopiston opintomaksut korottuvat  10 eurolla 1.8.2019 alkaen. Esimerkiksi musiikin 45 minuutin yksilöopetuksen hinta on ollut 560 euroa lukuvuodessa, (35 opetuskertaa), ja hinta on korotuksen jälkeen 570 euroa. Opintomaksujen korotuksella arvioidaan vuositasolla saatavan 4 200 euron tulolisäys ja vuoden 2019 (5 kuukautta) osalta lisäys olisi 2 100 euroa.

Uimahallin asiakasmaksujen korotuksilla arvioidaan saatavan  7 500 € lisätulo.  Yksittäiset kertamaksut eivät korotu vaan korotus kohdistuu lähinnä sarjakortteihin.

Nykyiseen lipputuotevalikoimaan lisättiin saadun asiakaspalautteen perusteella uudeksi tuotteeksi kuukausikortti kolmen kuukauden kausikortin ja vuosikortin rinnalle. Aikuisten henkilökohtaisen kuukausikortin hinnaksi päätettiin 65 euroa. Lasten, opiskelijoiden, eläkeläisten ym. ko. lipputuote- ryhmään kuuluvien henkilökohtaisen kuukausikortin hinnaksi päätettiin 40 euroa.

Sivistyslautakunta äänesti, Saara Peutere-Heikan esityksestä Jyrki Niittymaan kannattamana,  perhelipun hinnasta ja päätti  äänin 8-0, että hinnoittelu pysytetään nykytasossa (18 €).  Uimahallin tuloarvioon päätöksellä arvioidaan olevan noin 2 500€ vähentävä vaikutus. Esittelijä ehdotti perhelipun hintaan 2 € korotusta.

Sivistystoimen hinnastoon lisätiin uutena tuotteena henkilökohtainen Kuoreveden ja Länkipohjan kuntosalin käyttömaksu eläkeläisille, opiskelijoille ja työttömille. Tämän ryhmän kuntosalimaksut on mahdollista suorittaa kaupungin neuvonnassa esittämällä etuuteen oikeuttava todistus.

Sivistyslautakunta äänesti,  Sirpa Peltonen esityksestä Timo Salokorven kannattamana,  perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksusta ja päätti äänin 8-0, että maksu  pysyy nykytasossa 120 €.  Näin ollen iltapäivätoiminnan tuloarvioon päätös vaikuttaa vähentävästi vuoden 2019 osalta (5 kk)  hieman vajaa 10 000€ ja vuotuisasti 19 500 €. Esittelijä ehdotti 20 € korotusta nykytasoon.

Sivistyslautakunnan esittelijä Leena Kilpeläinen jätti päätökseen eriävän mielipiteen äänestyksen alaisista asioista.

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi kuntalaisen toimittaman kirjelmän koskien uimahallin sisäänpääsymaksuja. Sivistyslautakunta kiitti kirjelmän toimittajaa aktiivisuudesta itselleen tärkeäksi kokemassaan asiassa.

Sivistystoimialan maksut ja taksat – hinnasto (pdf)

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p. 0400 542 062 ja
taloussihteeri Anita lahtinen
p. 040 8471 070

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn