Paununkoulu

Jämsän kaupunki on saanut esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edis­tä­viin toimenpiteisiin tarkoitettua valtion erityisavustusta 85 000 eu­roa käytettäväksi vuosille 2019 - 2020. Avustuksen omavastuuosuus on 5 %, eli 4 250 €.

Koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja siihen liittyviin ko­kei­lui­hin tarkoitetun hankkeen avulla haetaan oppia ja näyttöä uu­den­lai­sis­ta toimintatavoista koulutuksellisen tasa-arvon parempaan to­teut­ta­mi­seen. Tavoitteena on tukea entistä paremmin niitä oppilaita, joi­den koulutuspolku on vaarassa katketa. - Opintopolun keskeytyminen on tutkimusten mukaan merkittävä syy nuorten syrjäytymiseen, sanoo ma. opetusjohtaja Sini Käkönen.

Avustus käytetään lisäresurssien palkkaamiseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Toimintakauden 1.8.2019 alusta rekrytoidaan perhetyöntekijä varhaiskasvatukseen.

Perhetyöntekijän työpanoksella tuetaan päiväkotien arkea sekä nivelvaihetta siirryttäessä var­hais­kas­va­tuk­ses­ta perusopetukseen. Nuoriso-ohjaaja palkataan tukemaan koulun arkea ja lisäksi hän osallistuu perusasteen ja toisen asteen opintojen nivelvaiheessa esi­merkiksi ryhmäyttämiseen, jossa voidaan kokeilla uusia toimintatapoja.

Palvelusuhteet ovat noin vuoden mittaisia.

Avustuksen käytön kohdentumista suunnittelemaan sekä to­teu­tu­nei­den toimenpiteiden seurantaa varten perustetaan helmikuussa 2019 oh­jaus­ryh­mä, johon valitaan edustajat perusopetuksesta, var­hais­kas­va­tuk­ses­ta, nuorisopalveluista sekä sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta.

Lisätietoja:
ma. opetusjohtaja Sini Käkönen
p. 040 352 8275

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn