Paununkoulu

Jämsän sivistyslautakunta uudisti toimialan tilojen maksuvapautusperusteita kokouksessaan 30.1.2019. Aiemmat perusteet olivat vuodelta 2009.

Aiempien perusteiden mukaisesti maksuvapautus voidaan myöntää:
1) sotainvalidien ja so­ta­ve­te­raa­nien toimintaa.
2) jär­jes­töl­le tai toiminnalle, joka järjestetään yhdessä sivistystoimen kans­sa tai jos järjestön toiminta tukee sivistystoimen jonkin osa-alu­een omaa toimintaa. Tuolloin toiminnan tulee olla kaikille koh­de­ryh­mään kuuluville vapaata ja mahdollinen tuotemyynti ei saa olla voit­toa tavoittelevaa.

Maksuvapautus on joko osa kaupungin toiminnalle koh­den­ta­maa tukea tai ainoa tuen muoto.
Maksuvapautus koskee ainoastaan tilavuokria (ei esim. siivouksista ja ovien avauksista aiheutuneita kustannuksia).
Pääsääntönä säilyy edelleen, että tilat ovat maksullisia ja mak­su­va­pau­tus on aina harkinnanvarainen.

Uutena perusteena maksuvapautusperusteisiin lisättiin toiminta ja/tai tapatuma, joka tukee Jämsän kaupungin strategiaa.

Strategian to­teu­tu­mis­ta tukeva ja / tai edistävä toiminta voi tuolloin mahdollistaa mak­su­va­pau­tuk­sen myöntämisen, jos kokonaisharkinta tuottaa sellaisen lop­pu­tu­lok­sen. Päätös perustuu siten kokonaisharkintaan eikä au­to­maat­tis­ta maksuvapautuksen oikeutta tämän perusteella ole eikä myös­kään synny.

Maksuvapautus voi olla myös osittainen.

Maksuvapautuksen hakeminen tulee aina tapahtua etukäteen ennen toi­min­nan ja/tai tapahtuman alkamista.

Kaupungin hallintosäännön mukaan maksuvapautuksen myöntää taloussihteeri.

Lisätietoja:
taloussihteeri Anita Lahtinen
p. 040 847 1070

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn