Paununkoulu

Kaupunginhallitus on 3.9.2018 § 181 hyväksynyt, että Jäm­sän­kos­ken yhtenäiskoulun kalustamishankinnat tehdään KL-Kun­ta­han­kin­nat Oy väliaikaisen sopimuksen kautta. Näin ollen irtokalusteiden osal­ta ka­lus­te­toi­mit­ta­ja on Isku Interior Oy.

Sivistyslautakunta on 27.9.2018 § 105 hyväksynyt Jämsänkosken yh­te­näis­kou­lun irtokalusteisiin käytettäväksi enintään 300.000 euroa. Isku Interiorin 01.02.2019 saapunut tarjous on 293.568 euroa (Alv 0).

Kalustehankinta perustuu suunnittelijan tekemään suunnitelmaan. Ka­lus­te­han­kin­to­jen suunnittelussa on painotettu turvallisuutta, ka­lus­tei­den kestävyyttä ja ergonomiaa lautakunnan antaman ohjeistuksen mu­kaan. Lisäksi Kalustehankinnoissa hyödynnetään olemassa olevia käyt­tö­kel­poi­sia kalusteita kuten kaupunginhallitus on edellyttänyt.  Tämä seikka on huomioitu heti alusta lähtien ka­lus­te­suun­ni­tel­mas­sa.

1.2.2019 tehtyyn tarjoukseen saattaa tulla pieniä muutoksia, mut­ta lautakunnan hyväksymää määrärahavarausta (300.000 eu­roa) ei tulla ylittämään. Tilaus kalusteista tulee tehdä helmikuun aikana, jotta ka­lus­te­toi­mit­ta­ja ehtii toimittamaan kalusteet koulun valmistuttua kesällä 2019.

Jämsänkosken yhtenäiskoulun uudisrakennusosa otetaan käyttöön 1.8.2019 alkaen. Tuolloin päättyvät myös nykyisten Mäntykallion koulun ja Kankarisveden koulun väistöt.

Lisätietoja:
taloussihteeri Anita Lahtinen
p. 040 847 1070

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn