Paununkoulu

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 6.3.2019, että varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toiminta-aikaperusteinen (eli tuntiperusteinen) asiakasmaksu 1.8.2019 alkaen. Samasta ajankohdasta voimaantulevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteet käsitellään erikseen sivistyslautakunnassa ennen uuden toimintakauden alkua kevään aikana.

Toiminta-aikaperusteinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu mää­ri­tel­lään ja peritään sovittujen toiminta-aikojen perusteella. Tuntirajat ja maksuprosentit kokoaikaisesta kuukausimaksusta ovat seu­raavat:

Sovittu toiminta-aika tunteina / Asiakasmaksu prosenttia korkeimmasta maksusta:

  • 0 - 84 tuntia (keskim. 20 tuntia/vko) / 60 %
  • 85 - 107 tuntia (keskim. 25 tuntia/vko) / 70 %
  • 108 - 130 tuntia (keskim.30 tuntia/vko) / 80 %
  • 131 - 150 tuntia (keskim.35 tuntia/vko) / 90 %
  • 151 - tuntia (yli 35 tuntia/vko) / 100 %

Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus. Esiopetusikäisen, täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen palveluntarve ja asiakasmaksu voi olla palveluntarpeesta riippuen 60 %, 70 % tai 80 % kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta.

Koska asiakasmaksuperusteidenmuutos vaatii tarkempaa oh­jeis­tus­ta ja maksusääntöjen määrittelyä kuntatasolla, on tässä vaiheessa pe­rus­tel­tua tuoda päätöksentekoon muutos toi­min­ta-ai­ka­pe­rus­tei­seen asiakasmaksuun sekä tuntirajat palveluntarpeille.  Toiminta-aikaperusteiden tuntirajat on kuitenkin oltava per­hei­den tiedossa, kun he hakevat varhaiskasvatuspaikkaa tai tarkistavat per­heen tietoja 1.8.2019 alkavalle toimintakaudelle, sillä tuntimäärät vai­kut­ta­vat perheiden valintoihin palveluntarpeista.

Asiakasmaksun muutos käydään vielä läpi huoltajien kanssa kevään aikana järjestettävissä DAISY -infotilaisuuksissa, muistuttaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
p. 040 507 9571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn