Paununkoulu

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 8.5.2019 seuraavan lukuvuoden iltapäivätoiminnan laajuudesta. Lautakunta päätti iltapäivätoimintaryhmän vähimmäiskooksi edelleen 15 lasta.

Iltapäivätoimintaan oli hakijoita 141 ja määrän perustella on tässä vaiheessa muodostumassa iltapäiväryhmä Kaipolan koululle (1 ryhmä), Korven koululle (2 ryhmää) ja Jämsänjoen yhtenäiskoululle (2 ryhmää ja 1 erityisryhmä).

Iltapäivätoimintaa klo 12.00 - 16.00 välisenä aikana koulun lukukausirytmin mukaisesti. Toiminta on maksullista ja hinnasto perustuu sivistyslautakunnan päätöksiin (21.11.2017 § 128). Kuukausimaksu on 120 euroa. Jos palvelua käytetään enintään 10 päivää kuukaudessa, peritään maksusta puolet. Iltapäivätoiminnan maksuihin voidaan antaa alennus erityisistä syistä ja se edellyttää asiantuntijalausuntoa lähinnä sosiaali- ja terveystoimesta.  Näitä syitä voivat olla muutokset huoltajan elatusvelvollisuudessa, toimeentulonedellytyksissä tai jos alentamiseen liittyy huollollisia näkökohtia.

Maksuvapautus voidaan puolestaan antaa tuloihin perustuvana. Tulorajat noudattavat varhaiskasvatuksen tulorajoja.

Iltapäivätoiminta on osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toiminnan sisällölle on ominaista sen monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus.

Lukuvuoden päättyessä arvioidaan päättynyttä kautta. Asiakasperheillä on mahdollisuus arvioida toimintaa kirjallisesti. Sivistystoimi osallistuu palvelun tuottajana myös ulkopuoliseen arviointiin toiminnan osalta. Näin halutaan varmistaa tavoitteiden toteutuminen. Arvioinnin keskeiset osat julkaistaan. Lukuvuoden 2019 - 2020 aikana ei järjestetä aamutoimintaa.

Lisätietoja:
iltapäivätoiminnan koordinaattori Minna Kinnunen
p. 040 524 7298

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn