Paununkoulu

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 6.3.2019, että varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön toiminta-aikaperusteinen (eli tuntiperusteinen) asiakasmaksu 1.8.2019 alkaen. Sivistyslautakunta päätti 8.5.2019 samasta ajankohdasta voimaantulevat varhaiskasvatuksen maksujen määräytymisessä käytettävät maksuprosentit ja tulorajat.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain johdosta perheen nuorimman lapsen maksu voi 1.8.2018 alkaen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta enimmillään olla 289 euroa kuukaudessa ja saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 50% nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enimmillään 145,00euroa kuukaudessa.

Kustakin seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enimmillään 58 euroa.

Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.

Toiminta-aikaperusteinen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu mää­ri­tel­lään ja peritään sovittujen toiminta-aikojen perusteella. Tuntirajat ja maksuprosentit kokoaikaisesta kuukausimaksusta ovat seu­raavat:

Sovittu toiminta-aika tunteina / Asiakasmaksu prosenttia korkeimmasta maksusta:

0 - 84 tuntia (keskim. 20 tuntia/vko) / 60 %
85 - 107 tuntia (keskim. 25 tuntia/vko) / 70 %
108 - 130 tuntia (keskim.30 tuntia/vko) / 80 %
131 - 150 tuntia (keskim.35 tuntia/vko) / 90 %
151 - tuntia (yli 35 tuntia/vko) / 100 %

Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus. Esiopetusikäisen, täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen palveluntarve ja asiakasmaksu voi olla palveluntarpeesta riippuen 60 %, 70 % tai 80 % kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta.

Asiakasmaksun muutos käydään vielä läpi huoltajien kanssa kevään aikana järjestettävissä DAISY -infotilaisuuksissa, muistuttaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2019 lukien (pdf)

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
p. 040 507 9571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn