Paununkoulu

Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.12.2019 vuorohoidon uudet linjaukset. Nykyiset vuorohoidon linjaukset ovat vuodelta 2011, joten ne tulee tar­kis­taa vastamaan voimassa olevaa varhaiskasvatuslakia sekä samalla on tar­ken­net­ta­va vuorohoidon käytänteitä. Varhaiskasvatuslain (540/2018 § 13) mukaan vuorohoitoa tulee järjestää tarpeen mukaisessa laa­juu­des­sa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työs­sä­käyn­nin tai opiskelun vuoksi.

Jämsän varhaiskasvatuksen vuorohoidon nykyiset linjaukset ovat vuodelta 2011. Tämän jäl­keen on vuorohoidon järjestämispaikka muuttunut Jokivarren päi­vä­ko­tiin sekä uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) on tullut voimaan 1.9.2018. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmäksi on tul­lut Daisy, jon­ka kautta kaikkien huoltajien tulee ilmoittaa ja varata las­ten hoi­to­ajat, myös vuorohoidossa olevien lasten hoi­to­ai­ka­va­rauk­set.

Muutoksia nykyisiin linjauksiin ovat tarkennukset varhaiskasvatuslain mu­kai­siin määritelmiin oikeudesta vuorohoitoon, lasten hoitoaikoihin, hoi­to­ai­ko­jen ja poissaolojen ilmoittamiseen sekä mahdollisiin hoi­to­ai­ko­jen peruuntumisiin sekä viikonlopun ruokailuaikoihin. Sivistyslautakunta päätti, että uudet linjaukset tulevat voimaan 1.1.2020.

Jämsän vuorohoidon linjaukset alkaen 1.1.2020

 

Lisätietoja:

torstaina 19.12.2019
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen p. 040 507 9571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn