Paununkoulu

Kirjasto mukaan elämyksellisien kirjastokävelyjen tuottamiseen – lisätyn ja virtuaalitodellisuuden keinoin.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 18.12.2019 § 9, että Jämsä osallistuu neljän Keski-Suomen kirjaston, Muurame (koollekutsuja), Keuruu, Laukaa ja Jämsä, hankkeeseen, jossa luodaan uudentyyppisiä opastusmateriaaleja asiakkaille. Materiaaleja rakennetaan lisätyn ja virtuaalitodellisuuden keinoin. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan Jämsä osallistuu, mikäli hankkeelle myönnetään haettu avustus.

Lisätty todellisuus (engl. augmented reality, lyhennys ar tai AR) viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien (see-through) näyttöjen kautta. Se on järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä. Virtuaalitodellisuus eli tekotodedlisuus (keinotodellisuus, lumetodellisuus, englanniksi virtual reality) on tietokonesimulaation tuottamien aistimusten avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Virtuaalitodellisuus voi joko pyrkiä simuloimaan jotakin todellista ympäristöä tai se voi luoda täysin kuvitteellisen ympäristön. (Lähde: wikipedia.fi).

- Arvioidaan, että lähivuosina lisätty todellisuus tulee tekemään todellisen läpimurron. Asiakaspalvelua ja markkinointia voidaan sen avulla tehdä aivan uudella tavalla. Pysyäkseen mukana kehityksessä on myös kirjastojen tarjottava palvelujaan monimuotoisesti. Lisätyn todellisuuden menetelmillä voidaan toteuttaa esimerkiksi omatoimikirjaston tai e-aineistojen käytön opastus helposti omaksuttavassa muodossa. Uusi tekniikka mahdollistaa myös uusien asiakasryhmien tavoittamisen, arvelee kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen.

Hankkeen lopputavoitteena on kunkin kirjaston omiin tarpeisiin räätälöity opasmateriaali sekä tietotaidon hankkiminen henkilökunnalle materiaalin ylläpitoon. Tulevaisuudessa hankkeen kautta saatu osaaminen mahdollistaa lisätyn todellisuuden teknologian hyödyntämisen kirjastoissa mm. osana kouluyhteistyötä, kirjavinkkauksia ja elämyksellisiä kirjastokäyntejä.

Hanke on ajoitettu 1.9.2020 - 31.12.2021 eli kustannukset jakautuvat kahdelle kalenterivuodelle. Kokonaiskustannusarvio on 67 000 euroa, suurimpana eränä palkkakustannukset. Hakuohjeen mukaisesti hakemukset on liitettävä johonkin annettuun asiakokonaisuuteen, joka tässä tapauksessa luontevasti on Jatkuva oppiminen. Avustus voi kattaa 80% kokonaisrahoituksesta. Kunkin kirjaston omarahoitusosuus on 3350 euroa, mikäli haettu avustussumma myönnetään kokonaisuudessaan.

Hankkeen hallinnoijana toimii Muuramen kirjasto.

Lisätietoja:
kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen p. 040 832 1123

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn