Paununkoulu

Jämsän kaupungin valmiusjohtoryhmä seuraa tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä ja annettavia viranomaisohjeistuksia. Kaupunki tiedottaa tekemistään päätöksistä ja antamistaan suosituksista kaupungin verkkosivuilla www.jamsa.fi sekä kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Verkkosivuille on koottu kaikki tilanteessa annetut tiedotteet. Tilanteen poikkeuksellisuuden vuoksi myös annetut ohjeet voivat viranomaismääräyksellä muuttua.

– Toivomme kaikille malttia ja kärsivällisyyttä vaikeassa tilanteessa ja pyydämme noudattamaan annettuja ohjeita. Toivomme, että välitätte tietoa myös niille läheisille, joiden ei ole mahdollista seurata yleistä tiedotusta, kaupunginjohtaja Hanna Helaste huolehtii.

Koronavirustilanne Jämsässä

Tämänhetkisen tiedon mukaan (19.3.2020) Jämsän kaupungin alueella ei ole todettuja koronavirusinfektioita. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti.

Yli 70-vuotiaiden turvaaminen

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Tämä tarkoittaa karanteeninomaisia olosuhteita. Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään liikkumista kodin ulkopuolella, koska se lisää tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.

Jokainen voi itse vaikuttaa omilla valinnoillaan infektion leviämiseen. Jokaisen on erityisesti kiinnitettävä huomiota ikääntyneisiin ja henkilöihin, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Vastustuskyky voi heikentyä esimerkiksi perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Vältä altistumisen riskiä lisääviä tilanteita, turhaa liikkumista, huolehdi käsihygieniasta, oikeaoppisesta pärskimisestä ja yskimisestä sekä itsesi ja lähimmäisesi terveydestä. Lapsia ei tule viedä isovanhemmille tai muille riskiryhmässä oleville hoitoon. Myös lasten ja nuorten tulisi välttää kavereiden tapaamista.

Puhelinneuvontaa lisätty

Jämsän kaupunki on avannut neuvontapuhelimen, josta saa lisätietoa kaupungin palveluiden toiminnasta. Neuvontapuhelimen numero on 020 638 2001. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 9 – 15.

Sosiaalitoimiston neuvontanumero on 020 638 2073 ja se on avoinna ma 23.3. alkaen klo 9 – 15.

Kaikki kaupungin toimialojen asiakaspalvelu- ja neuvontanumerot palvelevat entiseen tapaan.

Suurin osa toimistotyöntekijöistä on siirtynyt etätyöhön ja kaupungin toimipisteiden ovat pääsääntöisesti suljettuina. Kehotamme asukkaita asioimaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta.

Perusopetus

Perjantaina 20.3.2020 valtioneuvosto on antanut asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Uuden asetuksen mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää perusopetuslain mukaista perusopetusta lähiopetuksena kaikille 1.-3. vuosiluokkien oppilaille, erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille.
Edellä mainittu asetus astuu voimaan 23.3.2020 eli ensi maanantaina. Noudatamme Jämsän perusopetuksessa tätä asetusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 20.3.2020 asiasta julkaiseman tiedotteen mukaan:
”Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1—3 luokkalaisia vahvasti suositellaan osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.”

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus toimii normaalisti. Suosituksena edelleen on, että mikäli lapsen hoito ja etäopiskelu myös 1-3- lk:n oppilaiden osalta on mahdollista järjestää kotona, näin tulee tehdä.

Nuorisotyö verkossa

Jämsän kaupungin nuorisotilat, kerhot ja ryhmätoiminnot ovat tauolla 13.4.2020 saakka. Nuorisotyötä tehdään toistaiseksi verkkonuorisotyönä.

Tarkempia tietoja verkkonuorisotyöstä löydät nuorisopalveluiden somekanavista: Facebook @jamsanuorisopalvelut ja Instagram @jamsanuorisopalvelut.

Verkkonuorisotyön muodoista tiedotetaan nuoria ja huoltajia perjantaina 20.3. Wilma-järjestelmän kautta. Yhteistiedotteessa ovat mukana Jämsän seurakunnan, James Koskisen vapaapäivän, Jämsän 4H-yhdistyksen ja Jämsän kaupungin verkkonuorisotyön muodot.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut on aloittanut kaupungin YouTube –kanavalla ohjatut kotiliikuntavideot. Uusista julkaisuista tiedotetaan kaupungin Facebook -sivulla ja nettisivuilla.

Olemme aloittaneet myös vapaaehtoistoiminnan organisoinnin yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on varmistaa mm. kauppa- ja asiointiapua sitä tarvitseville.

Yleistä tietoa koronaviruksesta

Sosiaali- ja Terveysministeriön Tietoa koronaviruksesta puhelinneuvonta: 0295 535 535.
Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163.

Näistä numeroista ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Suomessa on otettu käyttöön kansalaisille suunnattu koronavirustietoa sisältävä verkkopalvelu Omaolo.fi. Oirearvion lisäksi palvelusta saa luotettavaa ja ajantasaista informaatiota koronaviruksesta. Pääset tästä linkistä omaolon oirearvioon.

Jos sinulla on lieviä hengitystietulehduksen oireita, etkä kuulu riskiryhmiin, lepää ja sairasta rauhassa kotona, kunnes oireesi ovat loppuneet. Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume.
Soita terveyskeskukseen, jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta ja yleistilasi heikkenee. Saat ohjeet, miten toimia.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Hanna Helaste p. 0400 742 2751

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn