Paununkoulu

Julkaistu: 30.04.2020
Viimeksi päivitetty: 04.05.2020

Jämsän sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 29.4.2020 varhaiskasvatuksen maksujen tarkastuksesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16§:n edel­lyt­tä­mät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toi­nen vuosi.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu saa olla enintään per­heen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama eu­ro­mää­rä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi mää­rä­tä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.

Maksuprosentit säilyvät ennallaan ja tulorajat ovat 1.8.2020 alkaen:
Tuloraja
Perheen koko
1.8.2018 e/kk
1.8.2020 e/kk Maksuprosentti
2 2 102 2 136 10,7
3 2 713 2 756 10,7
4 3 080 3 129 10,7
5 3 447 3 502 10,7
6 3 818 3 874 10,7

Tällä hetkellä, jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, mak­sun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa on korotettu 142 eurolla ja 1.8.2020 alkaen 144 eurolla kus­ta­kin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain johdosta perheen nuo­rim­man lapsen maksu voi 1.8.2020 alkaen kokoaikaisesta var­hais­kas­va­tuk­ses­ta enimmillään olla 288 euroa kuukaudessa. Mikäli saman perheen lapsia on varhaiskasvatuksessa enemmän, maksut alenevat seuraavien lasten osalta. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa.

Jämsän kaupunki siirtyi 1.8.2019 toiminta-aikaperusteiseen var­hais­kas­va­tus­mak­suun. Toimintavuoden aikana esiopetuksessa ole­vien lasten huoltajilta saadun palautteen perusteella maksuluokkiin on tehty lisäys, joka ottaa huomioon esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuspalvelun käytön silloin, kun käyttö on keskimäärin 10 tuntia viikossa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen (PDF-liite).

lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, p. 040 507 9571, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn