Paununkoulu

Julkaistu: 27.05.2020
Viimeksi päivitetty: 27.05.2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.5.2020 hyväksyä Opetus- ja kulttuuriministeriölle laaditun hakemuksen varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2020-2021. Jämsän hakema avustus on 186 000 euroa, josta omarahoitusosuudeksi on arvioitu 20 %, eli 37 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 %, eli 149 000 euroa. Avustusta on haettu ajalle 1.8.2020 – 31.12.2021.

Omavastuuosuus jakaantuu seuraavasti: vuodelle 2020 noin 7.000 euroa ja vuodelle 2021 30.000 euroa. Omarahoitusosuutta on tälle vuodelle varattu 5000 euroa. Jäljelle jäävä omarahoitusosuus vuodelle 2020 voidaan kattaa varhaiskasvatuksen talousarviosta.

Jämsän hankkeen tarkoituksena on vahvistaa perhelähtöistä toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa. Asiakasperheitä ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä tuetaan kehittämällä varhaiskasvatuksen perhetyötä matalan kynnyksen palveluna ja varhaisen tuen keinona. Lisäksi hankkeessa jatketaan vuorohoitopäiväkodin vuorovaikutuksellisen toimintakulttuurin kehittämistä jatkamalla vuorohoitopäiväkodin erityisopettajakokeilua.

Avustusta on tarkoitus käyttää kahden (2) varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän palkkakustannuksiin ajalla 1.8.2020 - 31.12.2021 ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kustannuksiin ajalle 1.1. - 31.12.2021.

Hankkeessa jatketaan nyt päättyvässä varhaiskasvatuksen perhetyöntekijähankkeessa sekä vuorohoidon toimintakulttuurin kehittämishankkeessa aloitettua kehittämistyötä.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
puh. 040 5079571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn