Paununkoulu

Julkaistu: 14.07.2020
Viimeksi päivitetty: 14.07.2020

Opetus- ja Kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä lähes 6,5 miljoonaa euroa tukea taiteen perusopetukseen koronapandemian johdosta vaikeutuneiden toimintaedellytysten turvaamiseen. Jämsänjokilaakson musiikkiopistolle kohdennettu tuki on 7 000 euroa.

Hyväksyttyjä hakemuksia saapui 101, mikä vastaa 73 prosenttia taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevista koulutuksen järjestäjistä. Hakijoista 41 oli kunnallisia ja 60 yksityisiä koulutuksen järjestäjiä, joiden oppilaitoksissa opiskelee yhteensä lähes 69 000 taiteen perusopetuksen oppilasta.

Avustus on tarkoitettu tukemaan taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistamaan taiteen perusopetuksen ylläpitäjien edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta. Hakijoille on aiheutunut tulonmenetyksiä mm. näytös- ja esitystoiminnan peruuntumisista sekä oppilasmaksutulojen menetyksistä. Etäopetukseen siirtyminen aiheutti oppilaitoksille myös runsaasti lisäkuluja.

Hakemuksissa ilmoitettuja keskeisiä toiminnan jatkuvuutta turvaavia toimia ovat mm. etäopetukseen tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen hankkiminen, henkilöstön koulutus, opetusryhmien pienentäminen, lisätilojen vuokraaminen sekä markkinoinnin ja siivouksen tehostaminen.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
puh. 040 507 9571

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn