Paununkoulu

ulkaistu: 26.08.2020
Viimeksi päivitetty: 26.08.2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.8.2020 kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi sivistystoimialan investoinnit vuosille 2021–2023.

Rakennusinvestoinneissa esitetään Viiskulman päiväkodin peruskorjausta vuosille 2022-2023. Viiskulman päiväkoti on 42 paikkainen. Tilapalvelut on teettänyt kun­to­tut­ki­muk­set keväällä 2019 ja tutkimusten mukaan kiinteistö on pää­osin alkuperäiskunnossa. Seuraavan 10 vuoden tarkastelujaksolla korjaustarvetta on muun muassa mär­kä­ti­lo­issa ja ikkunoiden sekä läm­mi­tys- ja ilmanvaihtojärjestelmissä. Peruskorjauksen kustannuksiksi ar­vioi­daan yhteensä 1,1 meur. Kustannukset jakautuvat vuosille 2022-2023.

Kalustamiseen ja pihavälineisiin esitetään varattavaksi 90 000 €. Peruskorjauksen aikana väistötiloina voisivat toimia Palomäen päiväkodille vuokratut tilat, jos päiväkodin toiminta päättyy palvelutarpeen vähenemisestä johtuen. Muussa tapauksessa tarvitaan väistötilat.

Puukilan päiväkodin (60 paikkainen) peruskorjauksesta on jo aiemmin luovuttu. Toi­min­ta­kau­den /lukuvuoden 2020-2021 aikana selvitetään yh­teis­työs­sä henkilöstöjen kanssa yhteisiä yhteistyömuotoja var­hais­kas­va­tuk­sen ja perusopetuksen kesken. Jos sellaisia löytyy, mahdollistaisivatko ne var­hais­kas­vatus­pal­ve­lun sijoittamista Jämsänjoen yhtenäiskoulun Vi­tik­ka­lan toimipisteeseen ja milloin tämän olisi mahdollista toteuttaa. Toteutuessaan ratkaisu paitsi edistäisi lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia vaikuttaisi käyttötalouteen.

Pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta –kokonaisuuden osalta rakennusinvestointiesitystä ei tässä vaiheessa esitetä. Asian kä­sit­te­ly on keskeneräinen / kaupunginhallitus 04.05.2020 § 11.

Investointiesitykset vuodelle 2021 ovat yhteensä 500 000 €. Suurin summa on pääkirjaston ja kaupungin neuvonnan kalustamiseen esitetty 370 000 €. Kokonaisuudessaan pääkirjaston kalustamisen ja varustamisen määrärahaesitys vuosille 2021-2023 on yhteensä 410 000 €. Pääkirjastossa toteutetaan omatoimikirjastokonsepti ja sitä varten on mahdollisuus hakea valtionavusta. Pääkirjaston kalustamisessa hyödynnetään myös nykyisin käytössä olevia kalusteita.

Pääkirjaston pysyväisratkaisu merkitsee, että jo aiemmin päätetysti Jämsänkosken yhtenäiskoulun oppilaskirjasto rakentuu taajamaa palvelevaksi omatoimikirjastoksi. Tila kalustetaan pääosin nykyisen pääkirjaston kalusteilla. Määrärahaesitys hankkeelle on 40 000 €. Omatoimikirjasto aloittaisin toiminnan v. 2022. Hankkeeseen haetaan valtionavustusta.

Uuden nuorisotilan kalustamiseen esitetään 50 000 euron määrärahaa. Myös kier­rä­tys­ka­lusteet ovat joiltakin osin mahdolliset. Nuorisotilojen ka­lus­ta­mi­ses­sa voidaan osa toteuttaa nuorten kesätöinä kierrätyskalusteita kun­nos­taen. Tätä toimintaa varten tulee työllistämissuunnitelmaan va­ra­ta työnohjaaja

Jämsänjoen yhtenäiskoulun liikuntasalin uuteen av- järjestelmään esitetään varattavaksi vuodelle 2021 50.000 €. Koivulinnan päiväkodin piharemonttia esitetään vuosille 2022-2023. Kustannusarvio on 80 000 €. Lisäksi investointiesitys pitää sisällään erillisiä pienempien kohteita.

Lisätietoja:
sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn