Paununkoulu

Julkaistu: 26.08.2020
Viimeksi päivitetty: 26.08.2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 26.8.2020 ottaa käyttöön myönnetyt avustukset ja hyväksyä valmistellut omarahoitusosuudet sekä avustuksen jakamisen periaatteet. Edelleen sivistyslautakunta päätti merkitä hyväksyttynä tiedoksi avustuksien käyt­töön liittyvän lomautuksia koskevan reunaehdon ja saattaa sen edel­leen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le tiedoksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jämsän kaupungille 17.6.2020 varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin val­tion­avus­tus­ta noin 141 000 €, joka kattaa 80 % hankkeen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta. Kunnan omarahoitusosuus on 20 % eli noin 35.000 €, jolloin ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set ovat 176.000 €.

Hankerahoitus käytetään hankehakemuksen mukaisesti kahden (2) var­hais­kas­va­tuk­sen per­he­työn­te­ki­jän kustannuksiin ja var­hais­kas­va­tuk­sen eri­tyis­opet­ta­jan kustannuksiin ajalle 1.1. - 31.12.2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt var­hais­kas­va­tuk­sel­le avustusta noin 25.000 € koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen tasoittamiseksi. Omarahoitusosuus noin 1.300 €. Rahoitus käytetään kon­sul­toi­van varhaiskasvatuksen opettaja perhepäivähoitoon kustannuksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Jämsän kaupungille esi- ja perusopetuksen ta­sa-ar­voa lisääviin toimenpiteisiin avustusta 347 000 € . Hank­keen omarahoitusosuus on 20 %. Yhteensä hankkeeseen käy­te­tään siten noin 434 000 €

Avustusta käytetään resurssiopettajien, nuorisotyöntekijä-avustajien, eri­tyis­opet­ta­jien ja opinto-ohjaajan palkkaamiseen. Nuorisotyöntekijöiden osalta ni­vo­taan yhteen tämän hankkeen avustuksen käyttämisen ja tällä hetkellä nuo­ri­so­työ­hön haettavana olevan koronavaikutusten mahdollisen avus­tuk­sen käyttö (jatkumo; ei päällekkäisyyttä). Avustuksen käy­tös­sä painottuu mm. opinto-ohjaus ja esitetty uusi toimintatapa eri­tyis­ope­tus - sosiaalityötekijä - työpari.

Jämsän kaupungille myönnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta noin 361 000 € koronavaikutusten aiheuttamien poikkeusolojen vai­ku­tus­ten tasoittamiseksi esi- ja perusopetukseen. Hankkeen omavastuu on noin 19 000 €. Hankkeen avulla palkataan lukuvuodeksi 2020 - 2021 eri­tyis­opet­ta­jia, S2-opettajia, sosiaaliohjaajia, resurssiopettajia sekä kou­lu­psy­ko­lo­gi­har­joit­te­li­ja. Sosiaaliohjaajien työ painottuu esi- ja alkuopetukseen.

Lisätietoja:
varhaiskasvatuksen osalta varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
p. 040 507 9571
esi- ja perusopetuksen osalta ma. opetusjohtaja- opistojen rehtori Sini Käkönen
p. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn