Paununkoulu

Julkaistu: 30.09.2020
Viimeksi päivitetty: 30.09.2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 30.9.2020 Nuorten rinnalla koulussa -hankkeen avustushakemuksen kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt enintään 6 530 000€ erityisavustuksen jakamisesta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen. Jämsän kaupungin hakemus on jätetty 11.9.2020 ja päätöksiä on odotettavissa lokakuun puoleenväliin mennessä.

Jämsän kaupungin nuorisopalvelut on hakenut 270 000 € avustusta ajalle 2.11.2020 - 31.12.2022 Nuorten rinnalla koulussa -hankkeen toteuttamiseksi. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 284 100 €. Omavastuuosuudeksi on määritelty 14 100 €, mikä on noin viisi prosenttia kokonaiskustannuksista. Hanketoiminnan tulot ja menot on sisällytetty nuorisopalvelujen vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

Nuorten rinnalla koulussa -hankkeen tarkoitus on tukea ja edistää kokonaisvaltaisesti nuorten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Hankkeella tavoitellaan koululaisten ja opiskelijoiden yhteisöllisen ja yksilöllisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista ja edistämistä. Koulujen ja oppilaitosten kasvattajayhteisöjen lisäksi hanketyöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin nuorisopalvelujen ja sekä etsivän nuorisotyön kanssa.

Hanke on suunniteltu kaksivuotiseksi ja tarkoitus on palkata kolme nuorisotyöntekijää osaksi oppilaitosten kasvattajayhteisöä. Kaksi hanketyöntekijää työskentelisi perusopetuksessa ja yksi toisella asteella sekä Jämsän lukiossa että Gradia Jämsässä.

Hankkeen ja avustuksen tarpeellisuutta on hakemuksessa perusteltu mm. etäopetusajan jälkeen tehdyn kyselyn sekä kouluterveyskyselyn 2019 tulosten perusteella. Asiaa on tarkasteltu etäopetusjaksolla koetun riittävyyden, kouluterveyskyselyn koetun terveyden ja koetun oppilashuoltopalvelun riittävyyden näkökulmista

Lisäksi hakemuksessa perusteltiin hanketoiminnan tarvetta Jämsän kaupunkia kohdanneella äkillisellä rakennemuutoksella. UPM Oyj:n ilmoituksen mukaan yritys lakkauttaa Kaipolan paperitehtaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Nämä vaikuttavat yh­täältä perheiden toimeentuloa heikentävästi ja toisaalta sitä kautta koettuun hyvinvointiin ja elämänhallintaan. Nuorten rinnalla koulussa -hanke nimensä mukaisesti kulkee oppilaiden ja opiskelijoiden rinnalla tässäkin haastavassa tilanteessa.

Lisätietoja vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
puh. 040 571 6556

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn