Paivahoito

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Lapsi voi tarvita tukea kehityksensä eri osa-alueilla erilaisista syistä johtuen. Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatusta ja sen tavoitteena on varhainen tuen tarpeen tunnistaminen ja ennaltaehkäisevä tuki. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhteistyössä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Yksilöllisen tuen tarpeen arviointia, suunnittelua ja toteuttamista tehdään tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. Tukitoimet toteutuvat lapsen arjessa osana varhaiskasvatuksen muuta toimintaa. Varhaiskasvatusympäristöä ja pedagogisia toimintatapoja pyritään mukauttamaan joustavasti vastaamaan lasten tuen tarpeita.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) toimii oman vastuualueensa varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana. VEO osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan lapsiryhmissä. VEO konsultoi ja ohjaa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa sekä osallistuu oman vastuualueensa varhaiskasvatuksen kehittämiseen kasvun ja oppimisen näkökulmasta.

Jämsässä erityistä tukea tarvitsevat lapset ovat tavallisissa lapsiryhmissä tai kielen kehitystä kokonaisvaltaisesti tukevissa ryhmissä, joita on Hallin, Palomäen ja Koivulinnan päiväkodeissa.

Lisätietoja:
varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tuula Jokinen, puh. 040 522 7482
varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tarja Ekman,  puh. 050 568 7209
varhaiskasvatuksen erityisopettaja Kirsi Lehmussaari, osoite Koivutie 24 Jämsänkoski, puh. 050 463 7684
ma. varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Ikola, puh. 040 831 8456

osoite: Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn