Paivahoito

Vuorohoitoa järjestetään vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille Jokivarren alueella Jämsän keskustassa Jokivarren päiväkodissa.

Jokivarren päiväkoti
Seppolankuja 4, 42100 Jämsä
ma. varhaiskasvatuksen alue-esimies Elina Hurme, puh. 0400 867 345
- sijainen Katja Erkkilä, puh. 040 357 8437
jokivarsi.pk(at)jamsa.fi

Lomakkeet
Vuorohoidon hoitoaikalomake (pdf)

Vuorohoidonlinjauksia Jämsässä

Jämsän sivistyslautakunta on kokouksessaan 25.10.2011 § 104 päättänyt vuorohoidonlinjaukset:

 • Vuorohoito on klo 18.00–06.00 tapahtuvaa hoitoa ja/tai viikonloppuhoitoa.
 • Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Varhaiskasvatuslain mukaan päivähoitoa on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä vanhempien tai muiden huoltajien toivomassa muodossa.
 • Vuorohoitoa tarjotaan vanhemman opiskelusta tai työstä johtuvan tarpeen mukaan.
 • Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille.
 • Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin.
 • Vanhemman vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairaslomalla ei tarjota vuorohoitoa. Lapsi voi tulla hoitoon perustellun tarpeen mukaan arkipäivinä klo 8.00–15.00 välisenä aikana.
 • Vanhemman vapaa-/lomapäivät ovat myös lapsen vapaa-/lomapäiviä.
 • Lapsen hoitoajat ilmoitetaan kolmen viikon jaksoissa. Listat toimitetaan hoitopaikkaan hoitojakson keskimmäisen viikon perjantai-iltaan mennessä.
 • Hoitoaikojen ja henkilökunnan työvuorojen tarkistus tehdään keskiviikkoisin. Tulevan viikon hoitoaikojen muutokset ilmoitetaan kirjallisesti tiistaihin klo 18 mennessä. Sen jälkeen tuleviin hoitoajan muutoksiin ei sitouduta. Sama koskee myös tilapäisen vuorohoidon tarvetta.
 • Vuorohoidon tarpeen päättyessä järjestetään lapselle päivähoitopaikka muualta kuin vuorohoitoryhmästä.
 • Lapsi voi olla hoidossa vanhempien työpäivän ajan sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan enintään klo 16 saakka.
 • Aamupala tarjotaan vuorohoidossa lapsille, joille on varattu hoito ennen klo 8.15.
 • Lounas tarjotaan lapsille, joiden hoidon tarve sijoittuu klo 11.00–11.30 väliselle ajalle.
 • Välipala klo 14.00–14.30.
 • Päivällinen tarjotaan lapsille, joiden hoitoaika jatkuu klo 18.00 jälkeen. Jos hoitoaika päättyy klo 17.00–18.00 välillä tarjotaan lapsille leipää ja maitoa.
 • Iltapala tarjotaan lapsille, joiden hoidon tarve sijoittuu klo 19.30–20.00 väliselle ajalle.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn