Paivahoito

Vuorohoidon linjaukset Jämsässä 1.1.2020 alkaen (Sivistyslautakunta 18.12.2019 § 150)

 • Vuorohoito on klo 18.00 – 06.00 tapahtuvaa hoitoa ja/tai viikonloppuhoitoa.
 • Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaan varhaiskasvatusta on järjestettävä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kun kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
 • Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaisessa laajuudessa lapsille, joka tarvitsee sitä huoltajan opiskelusta tai työstä johtuvan tarpeen mukaan. §13
 • Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin. Huoltajien tulee toimittaa työnantajan todistus vuorotyöstä kauden alussa, ennen vuorohoidon aloitusta. 
 • Vuorohoidon tarve voidaan tarkistaa myös toimintakauden aikana.
 • Vanhemman vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairaslomalla ei tarjota vuorohoitoa. Lapsi voi tulla hoitoon arkipäivinä klo 8.00 – 15.00 välisenä aikana. Lapsella tulisi kuitenkin olla viikonloppujen ja arkipyhien verran vapaapäiviä kuukaudessa.
 • Lapsen hoitoajat ja poissaolopäivät ilmoitetaan sähköiseen Daisy-järjestelmän hoitoaikavarauksiin vähintään kolmen viikon jaksoissa. Järjestelmä lukkiutuu sunnuntaina klo 23.59.
 • Hoitoaikavarausten muutoksista ilmoitetaan esimiehelle
 • Viikonloppuvuorojen peruuntumiset tulee ilmoittaa välittömästi. Viikonlopun hoitoaikavaraukset pyydetään vahvistamaan tiistaina. Sen jälkeen muutoksia ei enää voida toteuttaa 
 • Äkillisiin vuorohoidon tarpeisiin voidaan vastata, jos ryhmässä on tilaa eikä se aiheuta muutoksia henkilöstön työvuoroihin. 
 • Vuorohoidon tarpeen päättyessä voidaan järjestää lapselle päivähoitopaikka muualta kuin vuorohoitoryhmästä.
 • Lapsi voi olla hoidossa vanhempien työvuoron ajan sekä n.8 h yövuoron päättymisen jälkeen
 • Viikonloppuisin ateriat tarjotaan:
  Aamupala tarjotaan vuorohoidossa lapsille, joille on varattu hoito ennen klo 8.00.
 • Lounas tarjotaan lapsille, joiden hoidon tarve sijoittuu klo 10.30 – 11.30 väliselle
  ajalle. Välipala tarjotaan klo 14.00 – 14.30.
 • Iltavuorossa päivällinen tarjotaan lapsille klo 17.30
 • Iltapala tarjotaan lapsille, joiden hoidon tarve sijoittuu klo 19.30-20.00 väliselle ajalle.

Lapsen suositellaan pääsääntöisesti olevan iltavuorossa maksimissaan klo 22.30 asti ja aamulla aikaisintaan klo 5.00. Näitä kuitenkin aina arvioidaan yksilöllisesti kokonaistilanne huomioiden.

Jokivarren päiväkoti

Seppolankuja 4, 42100 Jämsä
jokivarsi.pk(at)jamsa.fi

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Elina Hurme, puh. 0400 867 345,

Varhaiskasvatuksen pedagoginen asiantuntija Katja Erkkilä, puh. 040 712 2650

Lomakkeet

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn