Kirjasto

Kirjaston kokoelmatyön ja kotiseutukokoelman periaatteet

Valinnan ja poistamisen perusteet

Jämsän kaupungin sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.12.2009 vahvistanut kirjastolle kokoelmatyön periaatteet. Paperiin on koottu kirjastoaineiston valintaa ja poistoja ohjaavat tärkeimmät kriteerit kirjastossa tehtävän päivittäisen työn tueksi. Samalla ne kertovat asiakkaille kirjaston tavoitteista ja toiminnasta.

Aineiston valinnassa pyritään tasapuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukuharrastuksen kehittämistä tukevan aineiston hankintaan. Pääsisältönään väkivaltaa ihannoivaa, vähemmistöjä halventavaa tai ihmisarvoa loukkaavaa aineistoa ei hankita. Samat periaatteet koskevat sekä ostettua että lahjoitettua aineistoa. Huonokuntoista, vanhentunutta ja vähän käytettyä aineistoa myydään henkilökunnan harkinnan mukaan.

Hankintatoiveita otetaan kirjastossa mielellään vastaan. Lue lisää kirjaston kokoelmatyön periaatteista (pdf)

Kotiseutukokoelman keruuperiaatteet

Jämsän kaupunginkirjaston kotiseutukokoelma on käsikirjastokokoelma, jonka tarkoituksena on Jämsän kulttuuri- ja tieto-perinnön kerääminen ja säilyttäminen. Kokoelmaan kerätään Jämsän aluetta käsittelevää ja sen kotiseutuhenkilöiden ja -yhteisöjen tuottamaa julkaistua materiaalia. Kirjastotoimenjohtaja on vahvistanut keruuperiaatteet 11.3.2010.
Lue lisää kotiseutukokoelman keruuperiaatteista (pdf)

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn