Nuorisopalvelut

Sivistystoimialalla myönnetään kohdeavustuksia järjestöille, yhteisöille ja yksityisille kuntalaisille. Samat periaatteet koskevat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen avustustoimintaa.

Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella, jonka lisäksi tehdään vapaamuotoinen suunnitelma hankkeesta kustannusarvioineen. Myös mahdollinen toiminnasta saatava tulo on arvioitava ja hakemuksesta on käytävä ilmi, onko kohteeseen saatu muualta avustuksia. Avustukset haetaan pääsääntöisesti etukäteen kuitenkin niin, että ohjattujen liikunta- tai muiden ohjattujen ryhmien ohjausavustukset haetaan jälkikäteen. Hakemukseen on kirjattava haettava avustussumma. Avustusta voidaan hakea ympäri vuoden, mutta kuitenkin viimeistään 1.12. mennessä.

Avustus maksetaan jälkikäteen kuittijäljennöksiä tai muuta riittävää selvitystä vastaan. Avustuksesta voidaan maksaa kuitenkin osa etukäteen, mikäli kohteen/hankkeen toteutuminen sitä edellyttää. Mikäli tapahtuma ei toteudu maksetusta tuesta huolimatta, peritään maksettu tuki takaisin.

Jämsän kaupunki jakaa vuosittain lii­kun­nan, taiteen ja kulttuurin aloilla ansioituneille jämsäläisnuorille 50 euron suuruisia stipendejä. Liikuntastipendi myönnetään kaikille 15-22 -vuotiaille jämsäläisille, jot­ka ovat saavuttaneet ko. vuoden aikana Suomen mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa tai kansainvälisissä arvokilpailuissa mitalisijan. Esitykset kulttuuri- ja taidestipendien saajista tehdään järjestöjen tai oppilaitosten toimesta.

Esitykset stipendien saajista pe­rus­te­lui­neen tulee teh­dä vuoden loppuun mennessä alla olevalla lo­mak­keel­la.

Lisätietoja avustuksista ja stipendeistä antavat:

Liikunta- ja nuorisopalvelut
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
puh. 040 571 6556

Kulttuuripalvelut
kulttuuriohjaaja Päivi Himanen
puh. 0400  951 828

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn