Sairaala

Artikkelin hakemisto

Hoidon saatavuus tarkoittaa tarpeellisten ja oikea-aikaisten terveyspalvelujen turvaamista Suomen kuntien asukkaille ja niille ulkomaalaisille, joille annetaan terveydenhuollon palveluja EU-säännösten tai sosiaaliturvasopimusten perusteella. Kaikkia koskee periaate, että ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti, esimerkiksi onnettomuuden sattuessa tai äkillisissä vakavissa sairaustapauksissa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Hoidon saatavuudella tarkoitetaan yleensä hoitotakuun keskeisiä osia:

  • välittömän yhteyden saamista terveyskeskukseen sen ilmoitettuna aukioloaikana arkisin joko puhelimitse tai käymällä. Puhelinyhteys on saatava 5 minuutissa tai kuntalaiselle on annettava mahdollisuus jäädä odottamaan seuraavaa vaastaajaa tai mahdollisuus jättää soittopyyntö.
  • perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointia viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta.
  • erikoissairaanhoidossa lähetteen käsittelyä viimeistään kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.
  • tarpeellisen hoidon toteuttamista hoitotakuun määräaikojen puitteissa, perusterveydenhuollossa yleensä
  • kolmessa kuukaudessa ja erikoissairaanhoidossa kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.
  • hoitotakuu koskee myös suun terveydenhuoltoa, jossa hoitoon on kiireettömissä tapauksissa päästävä 6 kuukauden kuluessa.

Hoidon saatavuuden määräajat koskevat sekä omana työnä tuotettuja että ostopalveluna hankittuja palveluja. Jos terveyskeskus ei voi toteuttaa hoitoa määräajassa, on potilaalle tarjottava mahdollisuus hoitoon muualla. Potilas ei voi oma-aloitteisesti hakeutua esimerkiksi yksityissektorille, vaan oma terveyskeskus tai sairaanhoitopiiri osoittaa korvaavan hoitopaikan.

Hoitotakuun toteutumisesta raportoidaan kolme kertaa vuodessa.

Mahdolliset kyselyt ja muistutukset hoitotakuun toteutumisesta: hallintoylilääkäri Jyri Moilanen, puh. 040 617 5215.
Hoitotakuun toteutumista koskevissa asioissa voi kääntyä potilasasiamiehen puoleen.

Lisää hoitotakuusta

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn