Sairaala

Artikkelin hakemisto

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasysth01/summary_sthrapo2Hoidon saatavuus tarkoittaa tarpeellisten ja oikea-aikaisten terveyspalvelujen turvaamista Suomen kuntien asukkaille ja niille ulkomaalaisille, joille annetaan terveydenhuollon palveluja EU-säännösten tai sosiaaliturvasopimusten perusteella. Kaikkia koskee periaate, että ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti, esimerkiksi onnettomuuden sattuessa tai äkillisissä vakavissa sairaustapauksissa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Hoidon saatavuudella tarkoitetaan yleensä hoitotakuun keskeisiä osia:

 • välittömän yhteyden saamista terveyskeskukseen sen ilmoitettuna aukioloaikana arkisin joko puhelimitse tai käymällä. Puhelinyhteys on saatava 5 minuutissa tai kuntalaiselle on annettava mahdollisuus jäädä odottamaan seuraavaa vaastaajaa tai mahdollisuus jättää soittopyyntö.
 • perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointia viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta.
 • erikoissairaanhoidossa lähetteen käsittelyä viimeistään kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.
 • tarpeellisen hoidon toteuttamista hoitotakuun määräaikojen puitteissa, perusterveydenhuollossa yleensä
 • kolmessa kuukaudessa ja erikoissairaanhoidossa kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.
 • hoitotakuu koskee myös suun terveydenhuoltoa, jossa hoitoon on kiireettömissä tapauksissa päästävä 6 kuukauden kuluessa.

Hoidon saatavuuden määräajat koskevat sekä omana työnä tuotettuja että ostopalveluna hankittuja palveluja. Jos terveyskeskus ei voi toteuttaa hoitoa määräajassa, on potilaalle tarjottava mahdollisuus hoitoon muualla. Potilas ei voi oma-aloitteisesti hakeutua esimerkiksi yksityissektorille, vaan oma terveyskeskus tai sairaanhoitopiiri osoittaa korvaavan hoitopaikan.

Hoitotakuun toteutumisesta raportoidaan kolme kertaa vuodessa.

Mahdolliset kyselyt ja muistutukset hoitotakuun toteutumisesta hallintoylilääkäri, puh. 020 638 2000. Hoitotakuun toteutumista koskevissa asioissa voi kääntyä potilasasiamiehen puoleen.

Lisää hoitotakuusta

 


Välitön yhteydensaanti perusterveydenhuollossa

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn seurantatiedot kerätään kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja lokakuussa. THL poimii tiedot suoraan potilashallinnon järjestelmästä. Tiedot julkaistaan toukokuussa ja joulukuussa.

Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa

Jämsän ja Kuhmoisten osalta on kerran kuukaudessa päivittyvien tietojen osalta tällä hetkellä (7.3.2018) teknisiä ongelmia. Asiaa selvitellään.

Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa
Kerran kuukaudessa päivittyvät tiedot aluehallintovirastoittain, maakunnittain, terveyskeskuksittain ja toimipaikoittain. Tiedot on poimittu toteutuneista sairaanhoidon kiireettömistä yksilökäynneistä vastaanotolla, joita on edeltänyt yhteydenotto ja hoidon tarpeen arviointi.
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasypth01/summary_pthrapo2


Käyntien odotusajat suun terveydenhuollossa 
Kerran kuukaudessa päivittyvät tiedot aluehallintovirastoittain, maakunnittain, terveyskeskuksittain ja toimipaikoittain. Tiedot on poimittu toteutuneista suun terveydenhuollon sairaanhoidon kiireettömistä yksilökäynneistä vastaanotolla, joita on edeltänyt yhteydenotto ja hoidon tarpeen arviointi.
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasysth01/summary_sthrapo2 

Puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa kuvataan termillä "Välitön yhteydensaanti perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanotoille". Tiedot saadaan teleoperaattorin järjestelmästä.

Puheluiden vasteajat suun terveydenhuollossa, kevät 2019
Puheluiden vasteajat perusterveydenhoidossa, kevät 2019

Odotusajat ovat tietoja, jotka kunnan tulee terveydenhuoltolain 55§:n mukaisesti julkaista myös alueensa väestölle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot käyttävät THL:n keräämiä tietoja arvioidessaan valvontatoimiin ryhtymistä.


Erikoissairaanhoito 

Tilastot ovat pdf-tiedostoja.

Lisätietoja:
hallintoylilääkäri, 020 638 2000


Hoidon arviointi erikoisalojen poliklinikoilla

Lähetteen saavuttua Jämsän erikoissairaanhoidon poliklinikoille, tehdään hoitoarvio 3 viikon kuluessa. Potilaille ilmoitetaan kirjallisesti mahdollisesta varatusta ajasta tai sitä edeltävistä tutkimuksista. Vaikkakin Jämsässä tutkiminen ja hoito aloitetaan yleensä nopeasti, takarajana on lain mukaan, että hoito on aloitetaan viimeistään 6 kuukauden kuluttua.

Lisätietoja:
hallintoylilääkäri, puh. 020 638 2000


Terveydenhuollon vastaanottopalvelut

Tilastot ovat pdf-tiedostoja.

Lisätietoja:
hallintoylilääkäri, puh. 020 638 2000


Käyntien odotusajat suunterveydenhuollossa (käynti tapahtunut)

Suun terveydenhuolto

Tilastot ovat pdf-tiedostoja.

Lisätietoja:
vastaava hammaslääkäri Riitta Autio, puh. 040 712 2564


Perhepalvelukeskus, perheneuvola

Jonotusajat 31.8.2014:
0 asiakasta 07 vrk
8 asiakasta 8179 vrk
0 asiakasta yli 180 vrk

Jonotusajat 30.4.2014:
2 asiakasta 07 vrk
10 asiakasta 8179 vrk
0 asiakasta yli 180 vrk

Tilastot ovat pdf-tiedostoja.

Lisätietoja:
perhepalvelukeskuksen johtaja Virpi Merikallio


Mielenterveyspalvelut

 • 31.12.2019 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole.
 • 31.8.2019 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole
 • 30.4.2019 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole.
 • 31.12.2018 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole.
 • 31.08.2018 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole.
 • 30.04.2018 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole
 • 31.12.2017 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole
 • 31.08.2017 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole.
 • 30.04.2017 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole
 • 31.12.2016 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole
 • 31.08.2016 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole.
 • 30.04.2016 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole
 • 31.12.2015 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole
 • 31.08.2015 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole
 • 30.04.2015 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole

Tilastot ovat pdf-tiedostoja.

Lisätietoja:
lääkäri Anne-Mari Laurila, puh. 020 638 3200


Päihdepalvelut

31.12.2019 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
31.8.2019 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
30.4.2019 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
31.12.2018 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
31.08.2018 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
30.04.2018 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
31.12.2017 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
31.08.2017: Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
30.04.2017: Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
31.12.2016: Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole. 
31.08.2016: Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
30.04.2016: Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole. 

31.12.2015: Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
31.08.2015: Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
30.04.2015: Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.

Lisätietoja:
lääkäri Anne-Mari Laurila, puh. 020 638 3200, Kaisa Lahtinen, pu. 040 7122 572.


Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat

1.4.2019-30.9.2019

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 28,5 vrk
 • palveluasuminen 29 vrk (ajalla 1.4.2019–30.9.2019 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen 14,1vrk (ajalla 1.4.2019–30.9.2019 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat

1.10.2018-31.3.2019

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 14,7 vrk
 • palveluasuminen 13,4 vrk (ajalla 1.10.2018–31.3.2019 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen 9,6 vrk (ajalla 1.10.2018–31.3.2019 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat

1.4.2018–30.9.2018

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 13,9 vrk
 • palveluasuminen 50,8 vrk (ajalla 1.4.2018–30.9.2018 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen 6,7 vrk (ajalla 1.4.2018–30.9.2018 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

1.10.2017–31.3.2018

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 13 vrk
 • palveluasuminen 48,5 vrk (ajalla 1.10.2017–31.3.2018 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen 9,8 vrk (ajalla 1.10.2017–31.3.2018 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

 -   1.4.2017 - 30.9.2017

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 19 vrk
 • palveluasuminen 30,5 vrk (ajalla 1.4.–30.9.2017 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen 2,7 vrk (ajalla 1.4.–30.9.2017 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

1.10.2016–31.3.2017

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti
 • omaishoidon tuki 48 vrk
 • palveluasuminen 19 vrk (ajalla 1.10.2016–31.3.2017 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen 2 vrk (ajalla 1.10.2016–31.3.2017 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

1.4.–30.9.2016

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 53 vrk
 • palveluasuminen 4 vrk (ajalla 1.4.–30.9.2016 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen ja vanhainkoti 2 vrk (ajalla 1.4.–30.9.2016 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

1.10.2015–31.3.2016

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 23 vrk
 • palveluasuminen 12 vrk (ajalla 1.10.2015–31.3.2016 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen ja vanhainkoti 40 vrk (ajalla 1.10.2015–31.3.2016 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

 1.4.–30.9.2015

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 26 vrk
 • palveluasuminen 6 vrk (ajalla 1.4.–30.9. sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen ja vanhainkoti 299 vrk (ajalla 1.4.–30.9. sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
1.10.2014-31.3.2015
 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 50 vrk
 • palveluasuminen 328 vrk (ajalla 1.10.2014–31.3.2015 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen ja vanhainkoti 190 vrk (ajalla 1.10.2014–31.3.2015 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn