Sairaala

Artikkelin hakemisto

Hoidon saatavuus tarkoittaa tarpeellisten ja oikea-aikaisten terveyspalvelujen turvaamista Suomen kuntien asukkaille ja niille ulkomaalaisille, joille annetaan terveydenhuollon palveluja EU-säännösten tai sosiaaliturvasopimusten perusteella. Kaikkia koskee periaate, että ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti, esimerkiksi onnettomuuden sattuessa tai äkillisissä vakavissa sairaustapauksissa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla. Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Hoidon saatavuudella tarkoitetaan yleensä hoitotakuun keskeisiä osia:

 • välittömän yhteyden saamista terveyskeskukseen sen ilmoitettuna aukioloaikana arkisin joko puhelimitse tai käymällä. Puhelinyhteys on saatava 5 minuutissa tai kuntalaiselle on annettava mahdollisuus jäädä odottamaan seuraavaa vaastaajaa tai mahdollisuus jättää soittopyyntö.
 • perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointia viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta.
 • erikoissairaanhoidossa lähetteen käsittelyä viimeistään kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.
 • tarpeellisen hoidon toteuttamista hoitotakuun määräaikojen puitteissa, perusterveydenhuollossa yleensä
 • kolmessa kuukaudessa ja erikoissairaanhoidossa kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.
 • hoitotakuu koskee myös suun terveydenhuoltoa, jossa hoitoon on kiireettömissä tapauksissa päästävä 6 kuukauden kuluessa.

Hoidon saatavuuden määräajat koskevat sekä omana työnä tuotettuja että ostopalveluna hankittuja palveluja. Jos terveyskeskus ei voi toteuttaa hoitoa määräajassa, on potilaalle tarjottava mahdollisuus hoitoon muualla. Potilas ei voi oma-aloitteisesti hakeutua esimerkiksi yksityissektorille, vaan oma terveyskeskus tai sairaanhoitopiiri osoittaa korvaavan hoitopaikan.

Hoitotakuun toteutumisesta raportoidaan kolme kertaa vuodessa.

Mahdolliset kyselyt ja muistutukset hoitotakuun toteutumisesta: hallintoylilääkäri Jyri Moilanen, puh. 040 617 5215.
Hoitotakuun toteutumista koskevissa asioissa voi kääntyä potilasasiamiehen puoleen.

Lisää hoitotakuusta

 


Välitön yhteydensaanti perusterveydenhuollossa

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn seurantatiedot kerätään kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja lokakuussa. THL poimii tiedot suoraan potilashallinnon järjestelmästä. Tiedot julkaistaan toukokuussa ja joulukuussa.

Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa

Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa
Kerran kuukaudessa päivittyvät tiedot aluehallintovirastoittain, maakunnittain, terveyskeskuksittain ja toimipaikoittain. Tiedot on poimittu toteutuneista sairaanhoidon kiireettömistä yksilökäynneistä vastaanotolla, joita on edeltänyt yhteydenotto ja hoidon tarpeen arviointi.
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasypth01/summary_pthrapo2


Käyntien odotusajat suun terveydenhuollossa 
Kerran kuukaudessa päivittyvät tiedot aluehallintovirastoittain, maakunnittain, terveyskeskuksittain ja toimipaikoittain. Tiedot on poimittu toteutuneista suun terveydenhuollon sairaanhoidon kiireettömistä yksilökäynneistä vastaanotolla, joita on edeltänyt yhteydenotto ja hoidon tarpeen arviointi.
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasysth01/summary_sthrapo2 

Puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa kuvataan termillä "Välitön yhteydensaanti perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanotoille". Tiedot saadaan teleoperaattorin järjestelmästä.

Puheluiden vasteajat  perusterveydenhuollossa sekä suun terveydenhuollossa, kevät 2021
Puheluiden vasteajat Kuhmoisten terveysasemalla, kevät 2021

Odotusajat ovat tietoja, jotka kunnan tulee terveydenhuoltolain 55§:n mukaisesti julkaista myös alueensa väestölle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot käyttävät THL:n keräämiä tietoja arvioidessaan valvontatoimiin ryhtymistä.


Erikoissairaanhoito 

Tilastot ovat pdf-tiedostoja.

Lisätietoja:
hallintoylilääkäri Jyri Moilanen, puh. 040 617 5215 


Hoidon arviointi erikoisalojen poliklinikoilla

Lähetteen saavuttua Jämsän erikoissairaanhoidon poliklinikoille, tehdään hoitoarvio 3 viikon kuluessa. Potilaille ilmoitetaan kirjallisesti mahdollisesta varatusta ajasta tai sitä edeltävistä tutkimuksista. Vaikkakin Jämsässä tutkiminen ja hoito aloitetaan yleensä nopeasti, takarajana on lain mukaan, että hoito on aloitetaan viimeistään 6 kuukauden kuluttua.

Lisätietoja:
hallintoylilääkäri Jyri Moilanen, puh. 040 617 5215


Terveydenhuollon vastaanottopalvelut

Tilastot ovat pdf-tiedostoja.

Lisätietoja:
hallintoylilääkäri Jyri Moilanen, puh. 040 617 5215


Käyntien odotusajat suunterveydenhuollossa (käynti tapahtunut)

Suun terveydenhuolto

Tilastot ovat pdf-tiedostoja.

Lisätietoja:
vastaava hammaslääkäri Riitta Autio, puh. 040 712 2564


Perhepalvelukeskus, perheneuvola

Tilastot ovat pdf-tiedostoja.

Lisätietoja:
perhepalvelukeskuksen johtaja Virpi Merikallio


Mielenterveyspalvelut

 • 31.8.2021 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole
 • 30.4.2021 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole.
 • 31.12.2020 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole.
 • 31.8.2020 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole.
 • 30.4.2020 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole.
 • 31.12.2019 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole.
 • 31.8.2019 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole
 • 30.4.2019 Ensimmäiselle käynnille jonottajia ei ole.

Tilastot ovat pdf-tiedostoja.

Lisätietoja:
lääkäri Anne-Mari Laurila, puh. 020 638 3200


Päihdepalvelut

 • 31.8.2021 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
 • 30.4.2021 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
 • 31.12.2020 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
 • 31.8.2020 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
 • 30.4.2020 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
 • 31.12.2019 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
 • 31.8.2019 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.
 • 30.4.2019 Akuuttiin hoitoon pääsee samana tai seuraavana arkipäivänä, hoitojonoja ei ole.

Lisätietoja:
lääkäri Anne-Mari Laurila, puh. 020 638 3200, Kaisa Lahtinen, pu. 040 7122 572.


Ikäihmisten sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat

1.4.2021-30.9.2021 

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk 
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti) 
 • omaishoidon tuki 21,5 vrk 
 • palveluasuminen 27,4 vrk (ajalla 1.4.2021–30.9.2021 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika) 
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen 19,9 vrk (ajalla 1.4.2021–30.9.2021 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika) 

 

1.10.2020-31.3.2021

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 17,2 vrk
 • palveluasuminen 11,7 vrk (ajalla 1.10.2020–31.3.2021 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen 16,6 vrk (ajalla 1.10.2020–31.3.2021 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

 

1.4.2020-30.9.2020

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 39,6 vrk
 • palveluasuminen 1,7 vrk (ajalla 1.4.2020–30.9.2020 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen 8,2 vrk (ajalla 1.4.2020–30.9.2020 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

 

1.10.2019-31.3.2020

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 19,9 vrk
 • palveluasuminen 17,8 vrk (ajalla 1.10.2019–31.3.2020 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen 6,1 vrk (ajalla 1.10.2019–31.3.2020 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

 

1.4.2019-30.9.2019

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 28,5 vrk
 • palveluasuminen 29 vrk (ajalla 1.4.2019–30.9.2019 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen 14,1vrk (ajalla 1.4.2019–30.9.2019 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

Sosiaalipalveluiden keskimääräiset odotusajat

1.10.2018-31.3.2019

 • palvelutarpeen arviointi 1–7 vrk
 • kotihoito 1–3 vrk (kiireellisessä tilanteessa asiakas saa palvelun heti)
 • omaishoidon tuki 14,7 vrk
 • palveluasuminen 13,4 vrk (ajalla 1.10.2018–31.3.2019 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)
 • ympärivuorokautinen hoiva; tehostettu palveluasuminen 9,6 vrk (ajalla 1.10.2018–31.3.2019 sijoitettujen keskimääräinen jonotusaika)

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn