Sairaala

Artikkelin hakemisto

Välitön yhteydensaanti perusterveydenhuollossa

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn seurantatiedot kerätään kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja lokakuussa. THL poimii tiedot suoraan potilashallinnon järjestelmästä. Tiedot julkaistaan toukokuussa ja joulukuussa.

Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa

Jämsän ja Kuhmoisten osalta on kerran kuukaudessa päivittyvien tietojen osalta tällä hetkellä (7.3.2018) teknisiä ongelmia. Asiaa selvitellään.

Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa
Käyntien odotusajat suun terveydenhuollossa

Puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa kuvataan termillä "Välitön yhteydensaanti perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanotoille". Tiedot saadaan teleoperaattorin järjestelmästä.

Puheluiden vasteajat suun terveydenhuollossa, kevät 2018
Puheluiden vasteajat perusterveydenhoidossa, kevät 2018

Odotusajat ovat tietoja, jotka kunnan tulee terveydenhuoltolain 55§:n mukaisesti julkaista myös alueensa väestölle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot käyttävät THL:n keräämiä tietoja arvioidessaan valvontatoimiin ryhtymistä.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn