Sairaala

Artikkelin hakemisto

Välitön yhteydensaanti perusterveydenhuollossa

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn seurantatiedot kerätään kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja lokakuussa. THL poimii tiedot suoraan potilashallinnon järjestelmästä. Tiedot julkaistaan toukokuussa ja joulukuussa.

Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa

Käyntien odotusajat perusterveydenhuollossa
Kerran kuukaudessa päivittyvät tiedot aluehallintovirastoittain, maakunnittain, terveyskeskuksittain ja toimipaikoittain. Tiedot on poimittu toteutuneista sairaanhoidon kiireettömistä yksilökäynneistä vastaanotolla, joita on edeltänyt yhteydenotto ja hoidon tarpeen arviointi.
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasypth01/summary_pthrapo2


Käyntien odotusajat suun terveydenhuollossa 
Kerran kuukaudessa päivittyvät tiedot aluehallintovirastoittain, maakunnittain, terveyskeskuksittain ja toimipaikoittain. Tiedot on poimittu toteutuneista suun terveydenhuollon sairaanhoidon kiireettömistä yksilökäynneistä vastaanotolla, joita on edeltänyt yhteydenotto ja hoidon tarpeen arviointi.
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/hpaasysth01/summary_sthrapo2 

Puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa kuvataan termillä "Välitön yhteydensaanti perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanotoille". Tiedot saadaan teleoperaattorin järjestelmästä.

Puheluiden vasteajat  perusterveydenhuollossa sekä suun terveydenhuollossa, kevät 2021
Puheluiden vasteajat Kuhmoisten terveysasemalla, kevät 2021

Odotusajat ovat tietoja, jotka kunnan tulee terveydenhuoltolain 55§:n mukaisesti julkaista myös alueensa väestölle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot käyttävät THL:n keräämiä tietoja arvioidessaan valvontatoimiin ryhtymistä.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn