Perheiden palvelut

Puheterapia

Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikaatiohäiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kehityksen ongelmia sekä suun alueen lihaksiston motorisia toimintahäiriöitä. Häiriöitä voi olla kielen. puheen, äänen, syömisen ja nielemisen, kuulon, lukemisen ja/tai kirjoittamisen alueella. Terapia perustuu yksilölliseen tutkimukseen ja yhdessä asiakkaan tai lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan, ja siihen kuuluu myös asiakkaan lähiympäristön ja perheen ohjaus.

Puheterapeutti on paikalla keskiviikosta perjantaihin. Yhteydenotot: puheterapeutti Henna Hautala, puh. 040 587 6612.

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapian tavoitteena on tukea lapsen mahdollisimman normaalia motorista kehitystä. Fysioterapiaan liittyy kiinteästi lapsen vanhemmille annettava ohjaus. Lisäksi lasten fysioterapeutti tekee ryhtitarkastuksia, arvioi motorista liikkumista sekä ohjaa ja neuvoo vanhempia tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidossa. Myös apuvälineiden hankinta, sovitus ja tarvittaessa käytön ohjaus kuuluu lasten fysioterapeutin työhön. Lasten fysioterapeutti ohjaa myös lasten ryhmiä yhdessä lasten toimintaterapeutin kanssa. Fysioterapiaan voi tulla neuvolan/lääkärin lähettämänä tai ottaa itse yhteyttä, lasten fysioterapeutti Mira Mäkinen, puh. 040 707 8986.

Toimintaterapia

Lasten toimintaterapiassa tavoitteena on tukea lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta ja itsetunnon vahvistumista sekä motoriikan ja hahmottamisen valmiuksia. Arvioinnin perusteella valitaan yksilöllisesti menetelmät ja toiminnat, joilla pyritään luomaan lapsen kehitystä edistäviä kokemuksia. Yhteydenotot neuvolan suosituksesta, toimintaterapeutti Laura Liukko, puh. 040 831 1671.

Terveyskeskuspsykologi

Terveyskeskuspsykologi antaa tukea ja ohjausta elämänmuutos- ja pulmatilanteissa. Yhteyttä voi ottaa keskustellakseen mm. henkilökohtaisista huolista, lapsen kehitykseen, kasvatukseen, perheeseen tai parisuhteeseen liittyvistä pulmista. Työmuotoina ovat yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäkeskustelut. Lisäksi tehdään lasten ja aikuisten psykologisia tutkimuksia.

Asiakkaina ovat alle kouluikäiset lapset perheineen ja yli 18-vuotiaat aikuiset. Terveyskeskuspsykologi osallistuu säännöllisesti moniammatilliseen yhteistyöhön päivähoidon, neuvolan ja muiden terveydenhuollon erityistyöntekijöiden kanssa. Keskeisenä tehtävänä on seudun ennaltaehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen ja toteutus. Tarvittaessa annetaan konsultaatiota muille seudun ammattilaisille. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Terveyskeskuspsykologi on parhaiten tavoitettavissa ti klo 10–11 ja ke klo 11.30-12.30 
psykologi Outi Ihamäki puh. 0400 259 456 (aikuiset, lapset), ei paikalla perjantaisin.
psykologi puh. 0400 397 229 (lapset, erityisneuvola)

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn